Γλώσσα

Μελος

Ζαλίδης Γεώργιος

Καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 991779
  • Ώρες συνεργασίας:
  • Σπουδές: 1975-80. Πτυχίο Γεωπονίας. Κατεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφολογίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 1982-87. Ph.D.Τμήμα Εδαφολογίας. Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Michigan. 1987-88. Μεταδιδακτορικές Σπουδές. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικής του Περιβάλλοντος. Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Michigan.
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: • Ρύπανση εδαφών • Ποιότητα και βιωσιμότητα εδαφών • Βιοαποικοδόμηση υποβαθμισμένων περιοχών • Αναστήλωση και αποκατάσταση υγροτοπικών συστημάτων • Απογραφή υγροτόπων και χαρτογράφηση • Παρακολούθηση και αξιολόγηση υδάτων
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά Γεωλογία - Πετρογραφία, Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Ποιότητα - ρύπανση και προστασία υδατικών πόρων, Προβληματικά Εδάφη, Ποιότητα - ρύπανση και αποκατάσταση εδαφικών οικοσυστημάτων, Χαρτογράφηση και αξιολόγηση γεωργικών εδαφών και γαιών Μεταπτυχιακά Υποβάθμιση - Ερημοποίηση και προστασία εδαφικών πόρων, Ρύπανση και Αποκατάσταση Εδαφικών Πόρων, Ποιότητα Εδαφικών Πόρων, Διαχείριση Εδαφικών Πόρων, Προχωρημένη Τηλεπισκόπηση, Προχωρημένα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ