Γλώσσα

Εμποριας αγροτικων προιοντων, Αγροτικης πολιτικης και Συνεταιρισμων

Διευθυντής: Μάττας Κωνσταντίνος

Το Εργαστήριο με όλο το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό που ανήκει σ’ αυτό σχεδιάζει τακτικά τους ερευνητικούς του στόχους και εξετάζει τα ερευνητικά προβλήματα του αγροτικού τομέα. Οι τρέχοντες στόχοι του μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

  • Έρευνα στο Μάρκετινγκ των αγροτικών προϊόντων με ιδιαίτερη έμφαση στα τρόφιμα, στο κανάλια προώθησης και στη διαχείριση της αλυσίδας.
  • Έρευνα στον τομέα της Αγροτικής Πολιτικής και ιδιαίτερα σε θέματα ΚΑΠ, Πολιτικής συγκεκριμένων προϊόντος, αγροτικής ανάπτυξης, χρηματοδοτικής πολιτικής και εμπορία.
  • Έρευνα στην Οργάνωση των Συνεταιρισμών, την διαχείρισή τους και ιδιαίτερα σε σύγχρονες μορφές συνεργατισμού.

Μέλη ΔΕΠ

Μάττας Κωνσταντίνος

Σέμος Αναστάσιος

Τζίμητρα Καλογιάννη Ειρήνη

Τσακιρίδου Ευθυμία

Σεργάκη Παναγιώτα