Γλώσσα

Μελος

Πολύδωρας Πολύδωρος Αλέξιος

Καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 998811
  • Fax: 2310 998654
  • Σπουδές: 1986: Πτυχίο Τμήματος Γεωπονίας. Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, ΑΠΘ. 1989: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ισότιμο με Master of Science) στην ειδίκευση: Γενετική, Βελτίωση Φυτών και Γεωργία. Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ. 1993: Διδακτορικό δίπλωμα. Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ.
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: • Μελέτη της ανταπόκρισης των φυτών σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις. Ρόλος των αντιοξειδωτικών μηχανισμών άμυνας στην αντιμετώπιση των καταπονήσεων. • Συνέργεια αντιοξειδωτικών μηχανισμών άμυνας με μηχανισμούς επιδιόρθωσης των οξειδωτικών βλαβών του DNA και επιγενετικές αλλαγές σαν αποτέλεσμα των καταπονήσεων. • Καθιέρωση αρχών και κριτηρίων για βελτίωση της αντοχής των φυτών στις καταπονήσεις. • Έρευνα των μηχανισμών αύξησης και ανάπτυξης των φυτών με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και άλλων χαρακτηριστικών. • Μοριακοί δείκτες στη βελτίωση των φυτών, την ταυτοποίηση ποικιλιών και την ανίχνευση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά: 1. Μοριακή Γενετική 2. Βελτίωση Φυτών Μεταπτυχιακά: 1. Μοριακή Βελτίωση 2. Εφαρμογές της σύγχρονης γονιδιωματικής τεχνολογίας στη γενετική βελτίωση των φυτών

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ