Γλώσσα

Μελος

Νάστης Στέφανος

Αναπληρωτής καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 998113
  • Fax: 2310 998828
  • Σπουδές:  1998-2003: Διδακτορικό (Doctor of Philosophy) Department of Economics and Finance, University of Wyoming, Laramie, WΥ, USA  1998-2001: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Master of Science) Department of Economics and Finance, University of Wyoming, Laramie, WΥ, USA  1992-1997: Πτυχίο Γεωπονίας (Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας) Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Η ερευνητική δραστηριότητά μου επικεντρώνεται στον τομέα της Εφηρμοσμένης Οικονομίας με εφαρμογές στη Γεωργική Οικονομική Ανάπτυξη, τα Οικονομικά της Γεωργικής Παραγωγής, τα Οικονομικά του Περιβάλλοντος και στα Οικονομικά της Υγείας. Οι τομείς εξειδίκευσης του Ph.D. είναι τα Οικονομικά του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων και η Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική, όπου έδωσα τις απαραίτητες εξετάσεις (field comprehensive exams).
  • Διδασκαλία μαθημάτων:

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ