Γλώσσα

Μελος

Μενεξές Γεώργιος

Αναπληρωτής καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 998605
  • Fax: 2310 998634
  • Σπουδές: (2007) Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. (1998) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στη Μαθηματική Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο SURREY του Η. Βασιλείου. (1991) Πτυχίο του Μαθηματικού Τμήματος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων από πειράματα του χώρου των Βιολογικών Επιστημών. Μέθοδοι Πολυδιάστατης Ανάλυσης Ποσοτικών και Κατηγορικών Δεδομένων. Μέθοδοι Πολυμεταβλητής Στατιστικής Ανάλυσης. Λογισμικό για Στατιστικές Αναλύσεις. Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Στατιστική και τα Μαθηματικά.
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Στατιστική (Προπτυχιακό) Γεωργικός Πειραματισμός (Προπτυχιακό) Βιομετρία (Μεταπτυχιακό)

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ