Γλώσσα

Μελος

Μαυρομάτης Αθανάσιος

Αναπληρωτής καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 998784
  • Fax: 2310 998654
  • Σπουδές: Bc Γεωπονίας MSc Γενετικής Βελτίωσης φυτών & Γεωργίας PhD Γενετικής Βελτίωσης φυτών / (Κυτταρογενετική & Βιοτεχνολογία φυτών) PsDoc Ποσοτική ανάλυση DNA & Κυτταρομετρία ροής (Cath. Un. Leuven) Παραγωγή απλοειδών και Γενετική Μηχανική (Univ. Jules Vern)
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Κυτταρογενετική και Χρωμοσωμική μηχανική Συλλογή, διαχείριση και αξιοποίηση φυτoγενετικών πόρων Εφαρμογές σχημάτων Οργανικής Βελτίωσης Παραγωγή ενδοειδικών και διειδικών υβριδίων Αξιολόγηση ποικιλιών και εφαρμογή μεθοδολογιών Bελτίωσης για απόδοση και ποιότητα σε καλλιεργούμενα είδη
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Γενετική (ΠΕ) Βελτίωση φυτών (ΠΕ) Βιοποικιλότητα & Φυτογενετικοί Πόροι (ΜΕ) Κυτταρογενετική (ΜΕ) ADV. Βελτίωση φυτών I (ΜΕ) Ειδικά Θέματα Βελτίωσης Οπωροκηπευτικών (ΜΕ)

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ