Γλώσσα

Τομέας Αγροτικής Οικονομίας

Διευθυντής: Μιχαηλίδης Αναστάσιος

Ο σκοπός της κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας του Τμήματος Γεωπονίας είναι διττός: 1) να καταρτίζει επιστήμονες ικανούς να κατανοούν και να αντιμετωπίζουν τα οικονομικά προβλήματα που προκύπτουν από την αγροτική δραστηριότητα και 2) να προάγει την έρευνα και την επιστήμη της αγροτικής οικονομίας για τον εντοπισμό και επίλυση των προβλημάτων της ελληνικής Γεωργίας.

 

Ο Τομέας Αγροτικής Οικονομίας περιλαμβάνει τρία εργαστήρια.

και δύο σπουδαστήρια

 

Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητές
Αναπληρωτές καθηγητές
Επίκουροι καθηγητές
Λέκτορες

      

     Προσωπικό

     ΕΔΙΠ
     • Δημητριάδου Ελένη
     • Τσακίρη Μερόπη

      

     ΕΤΕΠ
     • Καζανά Παρασκευή
     • Χατσέρα Ζωή

      

     Πτυχιακές Διατριβές

     Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τον αναλυτικό κατάλογο των πτυχιακών διατριβών που εκπονήθηκαν στον Τομέα Αγροτικής Οικονομίας από το 1968-σήμερα.

      

     Μεταπτυχιακές Διατριβές

     Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τον αναλυτικό κατάλογο των πτυχιακών διατριβών που εκπονήθηκαν στον Τομέα Αγροτικής Οικονομίας από το 1968-σήμερα.