Γλώσσα

Φυτοπροστασιας

Τομέας Φυτοπροστασίας

Διευθύντης: Κουλούσης Νικόλαος

Τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά αντικείμενα της κατεύθυνσης Φυτοπροστασίας, αφορούν 1) την Εφαρμοσμένη Ζωολογία και Παρασιτολογία και ειδικότερα την Εντομολογία, Ακαρολογία, Νηματωδολογία 2) την Φυτοπαθολογία και ειδικότερα την Μυκητολογία, Βακτηριολογία και Ιολογία και 3) τα Γεωργικά Φάρμακα και ειδικότερα τη Χημεία Τοξικολογία και Υπολείμματα.

Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Φυτοπροστασίας, πέραν των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη γενική γεωπονική παιδεία, αποκτούν και τις παρακάτω ειδικές δεξιότητες: 1) την αναγνώριση και την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκαλούνται στα φυτά, στα αγροτικά προϊόντα και στον άνθρωπο από έντομα, ακάρεα και νηματώδεις, μύκητες, βακτήρια και ιούς 2) τη γνώση σχετικά με τη χημεία και τοξικολογία αλλά και τη χρήση γεωργικών φαρμάκων και 3) την προστασία του περιβάλλοντος από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων αλλά και την δράση τους σε οργανισμούς μη στόχους.

Ο Τομέας Φυτοπροστασίας περιλαμβάνει 3 εργαστήρια.

 

Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητές
Αναπληρωτές καθηγητές
Επίκουροι καθηγητές
Λέκτορες

     Προσωπικό

     ΕΔΙΠ
     • Κιντζίκογλου Αικατερίνη
     • Κοτοπούλου Αθηνά
     • Μπαλαμπέκου Ευαγγελία
     • Παπαδάκης Εμμανουήλ-Νικόλαος
     ΕΤΕΠ