Γλώσσα

Οπωροκηπευτικων και Αμπελου

Τομέας Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου

Διευθυντής: Τανανάκη Χρυσούλα

Το γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου του Τμήματος Γεωπονίας περιλαμβάνει: Φυσιολογία, οικοφυσιολογία, βιοτεχνολογία, βελτίωση, θρέψη-λίπανση, αύξηση-ανάπτυξη, μετασυλλεκτική φυσιολογία-μεταχείριση, τεχνολογία καλλιέργειας και παραγωγής προϊόντων και πολλαπλασιαστικού υλικού των οπωροκηπευτικών φυτών ήτοι: των οπωροφόρων δένδρων και θάμνων, της αμπέλου και των λαχανικών, των ανθέων και των καλλωπιστικών φυτών. Αμπελογραφία. Αειφορική διαχείριση αγροοικοσυστημάτων οπωροκηπευτικών. Αρχιτεκτονική τοπίου, παρκοτεχνία-κηποτεχνία, σχεδιασμός, διαχείριση και προστασία τοπίου και οικοσυστημάτων. Βιολογία της μέλισσας και του μεταξοσκώληκα και η γεωργική εκμετάλλευσή. Επικονίαση με έντομα.

Ο Τομέας Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου περιλαμβάνει 6 εργαστήρια.

 

Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητές
Αναπληρωτές καθηγητές
Επίκουροι καθηγητές
Λέκτορες

     Προσωπικό

     ΕΔΙΠ
     • Αθανασιάδου Ελένη
     • Εδρεμετλής Τριαντάφυλλος
     • Ρήτος Νικόλαος
     ΕΤΕΠ