Γλώσσα

Ζωικης παραγωγης

Τομέας Ζωικής Παραγωγής

Διευθύντρια: Μπόσης Ιωάννης

Παρέχει εκπαίδευση στη διατροφή, τη γενετική βελτίωση, την αναπαραγωγή των αγροτικών ζώων, την ιχθυοκομία. Δίδει τη δυνατότητα για εξειδίκευση σε αντικείμενα όπως η διατροφή αγροτικών ζώων και το περιβάλλον, η φυσιολογία πέψης και ο μεταβολισμός, η τεχνολογία ζωοτροφών, οι εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην αναπαραγωγή και διατροφή των αγροτικών ζώων, η φυσιολογία αναπαραγωγής, η διαχείριση βοσκοτόπων, η γενετική βελτίωση των αγροτικών ζώων, τα συμβατικά και ολοκληρωμένα συστήματα ζωικής παραγωγής, η εφαρμογή πληροφορικής στη ζωική παραγωγή, η διαχείριση της βιοποικιλότητας.

Ο Τομέας Ζωικής Παραγωγής περιλαμβάνει 4 εργαστήρια.

Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητές
Αναπληρωτές καθηγητές
Επίκουροι καθηγητές
Λέκτορες

     

    Προσωπικό

    ΕΔΙΠ
    • Μπόλου Αμαλία
    • Παλάοντας Πανίκος
    • Τσιρίκα Αναστασία
    ΕΤΕΠ
    • Κονσούλτου Αικατερίνη