Γλώσσα

Εργαστηριο Πληροφορικης στη Γεωργια

Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

Διευθυντής: Μπουρνάρης Θωμάς

Τομέας: Ανήκει στο Τμήμα

ΦΕΚ Ίδρυσης: 153/21.11.1990/τ.Α'

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310998423 - Email: tbournar@agro.auth.gr

 

Ιστοσελίδα

Μαθήματα που πιστοποιούν τη γνώση χειρισμού Η/Υ (επιλογή τεσσάρων (4) από τη λίστα)