Γλώσσα

Γεωργικων κατασκευων και Εξοπλισμου

Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Εξοπλισμού

Διευθυντής: Κωτσόπουλος Θωμάς

Ιστορικό

Το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Εξοπλισμού λειτουργεί σαν αυτοδύναμο Εργαστήριο από το 1990. Παλαιότερα, ένα μέρος των γνωστικών αντικειμένων αυτού περιλαμβάνονταν στο Εργαστήριο Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας της πρώην Γεωπονοδασολογικής Σχολής. Καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας του ανέπτυξε εκπαιδευτική δραστηριότητα με αυτοδύναμα μαθήματα, καθώς και ερευνητική δραστηριότητα σε ορισμένους τομείς. Στα πλαίσια του Κοινοτικού Προγράμματος Interreg κατασκευάσθηκε και εντάχθηκε υπό την εποπτεία του Εργαστηρίου το Κέντρο Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών, στο χώρο του Αγροκτήματος του Α.Π.Θ. Σήμερα στελεχώνεται από δύο μέλη ΔΕΠ, ;έναν συνεργάτη μέλος ΔΕΠ, μία διοικητική υπάλληλο και πέντε επιστημονικούς συνεργάτες. Επίσης, υποστηρίζεται από έναν αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών στα πλαίσια των σπουδών τους στη Γεωπονική Σχολή.

Επικοινωνία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γεωπονική Σχολή
Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Εξοπλισμού
Θεσσαλονίκη 541 24
Τηλ. 2310 991786/998741
FAX: 2310 991794/998749
Email:   

Προσωπικό του εργαστηρίου

Νικήτα Μαρτζοπούλου Χρυσούλα,
Ομότιμη
Καθηγήτρια, πτυχ. Γεωπονίας, Ph.D
Τηλ. 2310 991786/998741
E-mail:
(Θερμοκήπια, κτηνοτροφικές και γενικά αγροτικές κατασκευές, έλεγχος και ρύθμιση του περιβάλλοντος των θερμοκηπίων και των γεωργικών κατασκευών με τη χρήση της γεωθερμικής και ηλιακής ενέργειας. Έλεγχος και πιστοποίηση της καταλληλότητας των θερμοκηπίων και των σταβλικών εγκαταστάσεων. Εφαρμογή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αγροτικές εγκαταστάσεις).

Κωτσόπουλος Θωμάς,
Αν. Καθηγητής, πτυχ. Γεωπονίας, διπλ. Πολ. Μηχ., ΜΔΕ, Διδακτορικό
Τηλ. 2310 991796
E-mail:
(Γεωργικές κατασκευές, Σχεδιασμός γεωργικών κατασκευών, Διαχείριση γεωργικών λυμάτων, Παραγωγή ενέργειας από βιομάζα, Αναερόβια επεξεργασία γεωργικών λυμάτων για παραγωγή υδρογόνου και μεθανίου).

Συνεργάτες Μέλη ΔΕΠ

Φράγκος Βασίλειος ,
Αν. Καθηγητής
: πτυχ. Γεωπονίας, ΜΔΕ, Διδακτορικό
Τηλ: 2310 991764
Email:
(Υπολογιστική ρευστομηχανική, Θερμοδυναμική, Συστήματα άντλιών, Προσομοίωση στρωτής και τυρβώδης ροής σε αεροσύραγγες, Αριθμητική προσομοίωση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος (ταχύτητα, θερμοκρασία, υγρασία, ενεργειακό ισοζύγιο) των αγροτικών κατασκευών)

Διοικητικό Προσωπικό

Σοφία Σάκκου
Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη
Τηλ. 2310 998749
E-mail:

Επιστημονικοί Συνεργάτες – Ερευνητές

Δημήτριος Βαφειάδης, πτυχ. Γεωπονίας, ΜΔΕ, Διδακτορικό
Ερευνητική δραστηριότητα: Θερμοκήπια, εφαρμογή ήπιων μορφών ενέργειας στα θερμοκήπια, έλεγχος περιβάλλοντος θερμοκηπίων
Τηλ. 6974708756
Email:

Γεώργιος Ντίνας, πτυχ. Γεωπονίας, ΜΔΕ, Διδάκτορας
Ερευνητική δραστηριότητα: Γεωργικές κατασκευές, Θερμοκήπια, Εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με έμφαση στον έλεγχο περιβάλλοντος των θερμοκηπίων και την εξοικονόμηση ενέργειας
Τηλ. 6976685807
Email:

Ιωάννης Ντάντος, πτυχ. Γεωπονίας, ΜΔΕ, υπ. Διδ
Ερευνητική δραστηριότητα Αριθμητική προσομοίωση εξωτερικής ροής αέρα  σε αγροτικές κατασκευές
Τηλ: 6936208910
Email:

Αναστασία Δενιζοπούλου πτυχ Μηχανικός Περιβάλλοντος, ΜΔΕ, υπ.Διδ
Ερευνητική δραστηριότητα: Μελέτη εσωτερικών ροών  αέρα σε αγροτικές κατασκευές
Τηλ: 6977025468
Email:

Ανδρέας Μιχαήλ Κοσμόπουλος  πτυχ. Γεωπονίας , Μεταπτυχιακός φοιτητής
Ερευνητική Δραστηριότητα: Μελέτη φυσικού αερισμού σε αγροτικές κατασκευές-εξοικονόμηση ενέργειας
Τηλ :6942987367
Email:  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

To διδακτικό προσωπικό του Εργαστηρίου καλύπτει το εκπαιδευτικό έργο της Γεωπονικής Σχολής στις παρακάτω επιστημονικές περιοχές: Θερμοκήπια, Κτηνοτροφικές κατασκευές, Έλεγχος και ρύθμιση περιβάλλοντος των αγροτικών κατασκευών, Διαχείριση ζωικών λυμάτων.  Χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ Θερμικές και οπτικές ιδιότητες υλικών κάλυψης θερμοκηπίων. Παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση της θερμοκρασίας αέρα και εδάφους. Ενεργειακό ισοζύγιο θερμοκηπίων. Θέρμανση, αερισμός και δροσισμός θερμοκηπίων. Εκτίμηση της δυναμικής πίεσης του ανέμου στο σχεδιασμό των θερμοκηπίων

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ενεργειακό ισοζύγιο κτηνοτροφικών κτιρίων. Μοντέλα προσδιορισμού της θερμοουδέτερης ζώνης και της κάτω κρίσιμης θερμοκρασίας των παραγωγικών ζώων. Σχεδιασμός, μελέτες σκοπιμότητας και έλεγχος αγροτικών κατασκευών. Σχεδιασμός  συστημάτων ορθής διαχείρισης ζωικών λυμάτων.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Χρήση γεωθερμικής ενέργειας στη  θέρμανση θερμοκηπίων και αγροτικών κατασκευών στην Ελλάδα.  Επίδραση των γεωθερμικών  συστημάτων θέρμανσης στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος των αγροτικών κατασκευών. Επίδραση των γεωθερμικών συστημάτων θέρμανσης στην παραγωγή θερμοκηπιακών καλλιεργειών.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος των  θερμοκηπίων και κτηνοτροφικών κτιρίων.  Τεχνικο-οικονομική αξιολόγηση των ηλιακών παθητικών και υβριδικών τεχνολογιών για τη θέρμανση και δροσισμό  κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παροχή πιστοποιητικών ελέγχου ποιότητας θερμοκηπίων και προκατασκευασμένων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις Ελληνικές προδιαγραφές.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πρόγραμμα INTERREG για την «Υποδομή Κέντρου Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών». Συνεργασία του Υπουργείου Γεωργίας και του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών.

Ερευνητικό έργο ΠΕΝΕΔ  με τίτλο «Υβριδικό ηλιακό σύστημα θέρμανσης χοιροστασίου».

Ερευνητικό πρόγραμμα του Υπουργείου Γεωργίας για την αξιοποίηση της γεωθερμίας στη θέρμανση θερμοκηπίων. Κατασκευάσθηκαν 6 πειραματικά θερμοκήπια και μελετήθηκαν 5 γεωθερμικά συστήματα θέρμανσης.

Συμμετοχή σε Δίκτυο συνεργασίας του FAO για τη δημιουργία summer school στα πλαίσια του δικτύου.

Εντατικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με αντικείμενο «Κατασκευές, εξοπλισμός και ενέργεια για θερμοκηπιακές καλλιέργειες» στα πλαίσια του “SOCRATES” με τη συμμετοχή πέντε ευρωπαϊκών χωρών (PT, SP, FR, IT, B).

ΕΠΕΑΕΚ  με τίτλο : «Ολοκληρωμένη διατμηματική παρέμβαση για την ανάπτυξη ενός έμπειρου εκπαιδευτικού συστήματος παρουσίασης και επίδειξης εφαρμογών στις φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας». Διατμηματική συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπονίας.

Πρόγραμμα INTERREG II για τη μετεκπαίδευση σε φιλικές προς το περιβάλλον ενεργειακές τεχνολογίες για εξοικονόμηση ενέργειας σε αγροτικά, αστικά και βιομηχανικά συγκροτήματα και κατασκευές, με τη συμμετοχή τεσσάρων χωρών (Αλβανία, ΠΓΔΜ, Βουλγαρία και Αγγλία).

Πρόγραμμα INTERREG IIIΑ/PHARE ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  ΄΄Δημιουργία κοινού Εκπαιδευτικού Προγράμματος για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γεωργική Μηχανική΄΄.

Πρόγραμμα INTERREG IIIΑ/CARDS  ΕΛΛΑΔΑ - Π.Γ.Δ.Μ.  ΄΄Ανάπτυξη κοινού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για αποφοίτους Γεωτεχνικών και Πολυτεχνικών Σχολών΄΄.

Πρόγραμμα INTERREG IIIΒ ARCIMED “ATMOSnet”  Δημιουργία δικτύου για την αεροβιολογική παρακολούθηση της Λεκάνης της Μεσογείου.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΠΟΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θερμοκηπίων”  Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΄΄Ανταγωνιστικότητα΄΄.

Πρόγραμμα RISI+ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ “Αγροτικό Τηλεματικό Δίκτυο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (AGROMART)” 

Πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Αριστεία στην Κεντρική Μακεδονία, Δίκτυο Εργαστηρίων Καινοτομίας, Ποιότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης Α.Π.Θ. Καινοτόμες Δράσεις ΕΤΠΑ 2000-06.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το εργαστήριο με το Κέντρο Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών διαθέτει αίθουσα διδασκαλίας, αίθουσα συνεδριάσεων, δύο αίθουσες για εργαστήρια, βιβλιοθήκη, τρία παρακείμενα θερμοκήπια με εξοπλισμό, μία πρότυπη κατασκευαστική μονάδα ελέγχου περιβάλλοντος αστικού-βιομηχανικού τύπου, μία παρόμοια μονάδα αγροτικού τύπου και πλήρη μετεωρολογικό κλωβό συνδεδεμένο με data logger και υπολογιστή για την καταγραφή και αποθήκευση των μετεωρολογικών στοιχείων.

Ο βασικός εξοπλισμός του εργαστηρίου αποτελείται από τα εξής:

 • PLC με τα παρελκόμενα
 • 18 αισθητήρια  θερμοκρασίας Pt-100
 • 9 Αισθητήριa υγρασίας- θερμοκρασίας hobo
 • Αισθητήριο ταχύτητας ανέμου
 • Αισθητήριο διεύθυνσης ανέμου
 • Αισθητήριο ηλιακής ακτινοβολίας (πυρανόμετρο τάξης Α)
 • UPS Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας PLC
 • UPS Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας PC
 • Φωτοβολταϊκό
 • Ανεμογεννήτρια
 • Αναλυτής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Φορητό pHμετρο
 • Φορητό Αγωγιμόμετρο
 • Ηλεκτρονικό Υγρασιόμετρο
 • Φορητό θερμόμετρο υπερύθρων
 • Αναλυτής συγκέντρωσης CO2, Guardian 3000
 • Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Olympus Bx51
 • Παγίδες γύρης Hirst Buckard
 • Καταγραφικό σύστημα δεδομένων  CR10
 • Αναερόβιο σύστημα παραγωγής υδρογόνου και μεθανίου
 • Πιλοτικός αναερόβιος αντιδραστήρας 600L
 • Υδροπονικό σύστημα καλλιεργειών θερμοκηπίων