Γλώσσα

Επιστημης και Τεχνολογιας τροφιμων

Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Διευθυντής: Γερασόπουλος Δημήτριος

Ιστοσελίδα του Τομέα

Το γνωστικό αντικείμενο της Κατεύθυνσης Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων καλύπτει το πεδίο της βιομηχανικής επεξεργασίας - μεταποίησης και συντήρησης - της γεωργικής παραγωγής (φυτικής και ζωϊκής) για την παραγωγή τροφίμων.

Τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά αντικείμενα της κατεύθυνσης αφορούν 1) την Επεξεργασία και Μηχανική Τροφίμων, 2) τη Χημεία και Φυσικοχημεία Τροφίμων, 3) τη Μικροβιολογία, Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων, 4) τη Βιοχημεία και Διατροφή του ανθρώπου και 5) την Οινολογία και τις Τεχνολογίες βιομηχανικής μεταποίησης των προϊόντων που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τη χώρα.

Οι απόφοιτοι της Κατεύθυνσης, πέρα από τις δεξιότητες που σχετίζονται με τη γενική γεωπονική παιδεία, αποκτούν ειδικές δεξιότητες, που αφορούν: 1) τον σχεδιασμό διεργασιών επεξεργασίας και συντήρησης τροφίμων, 2) την οργάνωση των γραμμών παραγωγής και τις αρχές επιλογής και λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού των Βιομηχανιών Τροφίμων, 3)τη χημική, φυσικοχημική, βιοχημική και μικροβιολογική ανάλυση καθώς και τον ποιοτικό, υγιεινολογικό και τεχνολογικό έλεγχο των τροφίμων και των ποτών, 4) τη θρεπτική αξία των τροφίμων και συστατικών τους σε σχέση με τη διατροφή και την ευεξία του ανθρώπου και 5) την περιβαλλοντικά φιλικά και οικονομικά βιώσιμη διαχείριση ενέργειας, νερού και βιομηχανικών αποβλήτων.

Ο Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων περιλαμβάνει 5 εργαστήρια.

 

Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητές
Αναπληρωτές καθηγητές
Επίκουροι καθηγητές
Λέκτορες

     Προσωπικό

     ΕΔΙΠ
     • Αμπατζίδης Παύλος
     • Βαμβακάς Κων/τίνος
     • Πασχαλούδης Νικόλαος
     • Σαμολαδά Μαρία
     • Φίστα Γλυκερία
     • Χάϊδα Χρυσάνθη
     • Χαριτωνίδου-Μυρόβαλη Ευγενία
     • Χατζηκαμάρη Μαγδαληνή
     ΕΤΕΠ