Γλώσσα

Στρατηγικος σχεδιασμος

Το Στρατηγικό Σχέδιο του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ είναι συμβατό και συνεπές με τους στόχους και την αποστολή του Τμήματος, την ιδιαίτερη εκπαιδευτική και ερευνητική του φυσιογνωμία, τη δομή και λειτουργία του, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Δημόσιου Ελληνικού Πανεπιστημίου.

 

Όραμα του Τμήματος Γεωπονίας

Το Όραμα του Τμήματος είναι να αποτελεί ένα Άριστο Τμήμα Γεωπονίας με Εθνική και Διεθνή Παρουσία, Ακτινοβολία και Αναγνώριση.

 

Αποστολή του Τμήματος

α) Προσφορά υψηλοτάτου επιπέδου εκπαίδευσης

β) Παραγωγή και δημοσίευση διεθνώς αναγνωρίσιμης έρευνας

γ) Συνεισφορά στην αγροτική, βιομηχανική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας

δ) Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων


 

Βασικοί άξονες του σχεδιασμού για βελτίωση της ποιότητας του Τμήματος Γεωπονίας

1. Συνεχής βελτίωση της ποιότητας

• του εκπαιδευτικού και του ερευνητικού έργου

• των διαδικασιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Τμήματος

• της εργασίας και των συνθηκών διαβίωσης του προσωπικού και των φοιτητών στο Τμήμα

2. Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα

3. Ανάδειξη του συντελούμενου έργου του Τμήματος στην κοινωνία, στην Πολιτική ηγεσία, αλλά και στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.


 

Ακολουθεί αναλυτικά ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Τμήματος Γεωπονίας όπως έχει εγκριθεί από τη συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας (852/6-2-2020).

 

Στρατηγικός Σχεδιασμός του Τμήματος