Γλώσσα

Παρουσιαση

Το τμήμα Γεωπονίας είναι ένα από τα πρώτα ιδρυθέντα Τμήματα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ιστορία 92 ετών, 61 μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ), 42 μέλη βοηθητικού διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, περίπου 2000 ενεργούς φοιτητές και 13.719 αποφοίτους γεωπόνους, 1.856 κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος και 561 Διδάκτορες.

Το τμήμα παρουσιάζει μία μεγάλη εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα επί μέρους γνωστικών αντικειμένων και κλάδων και συγκεκριμένα στους παρακάτω Τομείς / Εργαστήρια - Σπουδαστήρια:

Αγροτικής Οικονομίας
Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Ζωικής Παραγωγής
Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου
Φυτοπροστασίας
Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας
Εφαρμογές της Πληροφορικής στη Γεωργία

Το Τμήμα Γεωπονίας με την πλούσια εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα έχει μεγάλη συμβολή στην Εθνική Οικονομία, αλλά και την Αγροτική Ανάπτυξη της χώρας μας, καθώς και στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Έχει επίσης μία μεγάλη μακρόχρονη διεθνή παρουσία στις γεωπονικές επιστήμες και τεχνολογίες.

Το τμήμα βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, αλλά μεγάλο μέρος της ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας πραγματοποιείται στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου μας, στην περιοχή του Αεροδρομίου.

Ελπίζουμε ότι η ιστοσελίδα μας θα είναι χρήσιμη τόσο στους φοιτητές μας όσο και σε άλλους επισκέπτες που επιθυμούν να αντλήσουν πληροφορίες για το Τμήμα μας.

Δόρδας Χρήστος
Καθηγητής
Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας