Γλώσσα

Νησιδα Η/Υ

Η κεντρική νησίδα Η/Υ του Τμήματος Γεωπονίας βρίσκεται στους χώρους της Βιβλιοθήκης του Τμήματος και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Γεωργία. H Νησίδα διαθέτει αυτόνομη πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα 50 τ.μ. με:

- 21 Η/Υ συνδεδεμένους στο δίκτυο του ΑΠΘ με λειτουργικό σύστημα που υποστηρίζεται από το ΚΗΔ του ΑΠΘ

- 1 Η/Υ για τις προβολές των παρουσιάσεων - μαθημάτων

- Video Data show

- Σύνδεση με το Κεντρικό Δίκτυο Η/Υ του ΑΠΘ

- Ηλεκτρικό πίνακα προβολής

- Κλιματισμό

Παράλλημα, το Εργαστηρίο Πληροφορικής στη Γεωργία διαθέτει και μια νησίδα Η/Υ στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ (πέτρινο κτίριο)

Η Νησίδα είναι πλήρως εξοπλισμένη σε 2 αίθουσες των 60 τ.μ. συνολικά με

- 9 Η/Υ συνδεδεμένους στο δίκτυο του ΑΠΘ με λειτουργικό σύστημα που υποστηρίζεται από το ΚΗΔ του ΑΠΘ

- 2 printers Laser

- Scanner A3

- Video Data show

- Ηλεκτρικό πίνακα προβολής

- Κλιματισμό