Γλώσσα

Ιστορια

Το Τμήμα Γεωπονίας ιδρύθηκε το 1927 στα πλαίσια της Σχολής Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών, δύο χρόνια μετά από τη λειτουργία της Φιλοσοφικής Σχολής, που ήταν και η πρώτη Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 1937 μέχρι το 1981 το Τμήμα Γεωπονίας, μαζί με το Tμήμα Δασολογίας, συγκρότησαν τη Γεωπονική και Δασολογική Σχολή. Tο 1981, η Γεωπονική και Δασολογική Σχολή διχοτομήθηκε και πάλι, και τα δύο τμήματά της αποτέλεσαν χωριστές Σχολές. Tο 1982, οι τρεις Σχολές που σχετίζονται με τη γεωργία (Γεωπονική, Δασολογική και Kτηνιατρική) μετονομάστηκαν σε Τμήματα και όλα μαζί συγκρότησαν τη Σχολή Γεωτεχνικών Eπιστημών. Η Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών καταργήθηκε το 2004 και στις 23 Μαρτίου του 2005, με ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ, αριθ. 2768, το Τμήμα Γεωπονίας έγινε Γεωπονική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το Σεπτέμβριο του 2013 με το ΠΔ 98/2013 (ΦΕΚ 134 Α’/5-6-2013) ιδρύεται Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα μέχρι σήμερα ανεξάρτητα τμήματα που έφεραν τον τίτλο της «Σχολής» i) Γεωπονίας και ii) Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Έτσι σήμερα λειτουργεί ως Τμήμα Γεωπονίας στο πλαίσιο της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν στελεχώσει τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (πρώην Γεωργίας) και άλλων δημοσίων οργανισμών και υπηρεσιών, συμβάλλοντας σε μεγάλο βαθμό στην αλματώδη μεταπολεμική ανάπτυξη της Ελληνικής γεωργίας. Παράλληλα ένας μεγάλος αυξανόμενος αριθμός αποφοίτων παρέχει τις υπηρεσίες του στον ιδιωτικό τομέα, ενώ πολλοί απόφοιτοι διαπρέπουν σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

Τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις του Τμήματος Γεωπονίας βρίσκονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (μέσα στο χώρο του Α.Π.Θ.) και στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου. Το τελευταίο έχει έκταση 2.200 στρεμμάτων και βρίσκεται στην ανατολική έξοδο της πόλης (14 km από το κέντρο της). Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν σύγχρονα εξοπλισμένα εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Διαθέτει οργανωμένη βιβλιοθήκη με ηλεκτρονικούς καταλόγους περιοδικών και βιβλίων, 15.000 βιβλία και 215 τρέχοντα περιοδικά. Επιπλέον, παρέχει ηλεκτρονική υποστήριξη σε όλα τα μέλη και τους φοιτητές.