Γλώσσα

Προπτυχιακες

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Γεωπονίας χωρίζονται σε τρία προγράμματα σπουδών ως εξής:

1) Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ όπως ισχύει για τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί έως το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

2) Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ όπως ισχύει για τους πρωτοετείς φοιτητές που έχουν εγγραφεί τα ακαδημαϊκά έτη 2011-2012 έως 2018-2019.

3) Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ όπως ισχύει για τους πρωτοετείς φοιτητές που θα εγγραφούν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έπειτα.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στους αντίστοιχους ΟΔΗΓΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Η επιτυχής ολοκλήρωση  των παραπάνω προγραμμάτων σπουδών οδηγεί στην απόκτηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) (ΦΕΚ 3231/τ. Β΄/22-8-2019)