Γλώσσα

Εγγραφη Φοιτητων Τμηματος Δασολογιας και Φ.Π. για Πρακτικη Ασκηση

Εγγραφή Φοιτητών Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π. για Πρακτική Άσκηση

Εγγραφή Φοιτητών Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π.

Σφάλμα! Η αποστολή των στοιχείων σας δεν έγινε. Προσπαθήστε ξανά.
Επιτυχία! Η αποστολή των στοιχείων σας έγινε με επιτυχία
16ψήφιος αριθμός που αναγράφεται στο πάσο (π.χ., 1000120110102669)
Να αναγραφεί με κεφαλαία
Να αναγραφεί με κεφαλαία
Να αναγραφεί με κεφαλαία
Να αναγραφεί με κεφαλαία
Γράψτε μόνο την οδό
Γράψτε μόνο τον αριθμό
Να αναγραφεί με κεφαλαία και ελληνικούς χαρακτήρες χωρίς συντόμευση (π.χ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και όχι ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
Να αναγραφεί με κεφαλαία
Αριθμός με 11 ψηφία
Να αναγραφεί χωρίς κενό μεταξύ γραμμάτων και αριθμού π.χ. ΑΒ123456
π.χ. Τ.Α. ΤΟΥΜΠΑΣ - ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
π.χ. diagreg@agro.auth.gr
Αριθμός με 9 ψηφία
Παρακαλώ επιλέξτε την Δ.Ο.Υ. που ανήκετε
Να αναγραφεί η τράπεζα στην οποία διατηρείτε λογαριασμό
Συμπληρώστε 01/07/2021
Επιτυχία! Η αποστολή των στοιχείων σας έγινε με επιτυχία