Γλώσσα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Εγγραφή Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση

ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩN

Σφάλμα! Η αποστολή των στοιχείων σας δεν έγινε. Προσπαθήστε ξανά.
Επιτυχία! Η αποστολή των στοιχείων σας έγινε με επιτυχία
Επιλέξτε από τον αναπτυσσόμενο κατάλογο
16ψήφιος αριθμός που αναγράφεται στο πάσο (π.χ., 1000120110102669).
Αν έχετε κάνει ήδη εγγραφή παρακαλώ συμπληρώστε το Α.Π.Μ. σας και πατήστε εδώ
Επιλέξτε από τον αναπτυσσόμενο κατάλογο
Να αναγραφεί με κεφαλαία και ελληνικούς χαρακτήρες
Να αναγραφεί με κεφαλαία και ελληνικούς χαρακτήρες
Να αναγραφεί με κεφαλαία και ελληνικούς χαρακτήρες
Να αναγραφεί με κεφαλαία και ελληνικούς χαρακτήρες
Γράψτε μόνο την οδό
Γράψτε μόνο τον αριθμό (Εάν δεν υπάρχει αριθμός, γράψτε μηδέν)
Να αναγραφεί με κεφαλαία και ελληνικούς χαρακτήρες χωρίς συντόμευση (π.χ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και όχι ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
Να αναγραφεί με κεφαλαία και ελληνικούς χαρακτήρες
Αριθμός με 11 ψηφία
Να αναγραφεί χωρίς κενό μεταξύ γραμμάτων και αριθμού π.χ. ΑΒ123456
π.χ. Τ.Α. ΤΟΥΜΠΑΣ - ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
π.χ. diagreg@agro.auth.gr
Αριθμός με 9 ψηφία
Παρακαλώ επιλέξτε την Δ.Ο.Υ. που ανήκετε από την αναπτυσσόμενη λίστα
Επιλέξτε από τον αναπτυσσόμενο κατάλογο
Αφορά στον Προσωπικό σας Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ και όχι του πατέρα σας ή της μητέρας σας (7ψήφιος ή 9ψήφιος αριθμός)
Συμπληρώστε 01/07/2021
Επιτυχία! Η αποστολή των στοιχείων σας έγινε με επιτυχία