Γλώσσα

Αιτηση Συμμετοχης στην Πρακτικη-ΕΣΠΑ

Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτική-ΕΣΠΑ (φοιτητές νέου προγράμματος σπουδών)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σφάλμα! Η αποστολή των στοιχείων σας δεν έγινε. Προσπαθήστε ξανά.
Επιτυχία! Η αποστολή των στοιχείων σας έγινε με επιτυχία
Να αναγραφεί με κεφαλαία και ελληνικούς χαρακτήρες
Να αναγραφεί με κεφαλαία και ελληνικούς χαρακτήρες
Ανάλογα με την κατεύθυνση επιλέξτε στην αντίστοιχη ενότητα τα μαθήματα στα οποία έχετε βαθμολογηθεί επιτυχώς (βαθμός >=5) καθώς επίσης και το βαθμό που έχετε πετύχει σε κάθε μάθημα
Επιτυχία! Η αποστολή των στοιχείων σας έγινε με επιτυχία