Γλώσσα

Μεταπτυχιακες

Νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Αγροτική Οικονομία και Ανάπτυξη

Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική Αλλαγή

Γενετική Βελτίωση Φυτών και Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού

Διαχείριση εδαφικών, υδατικών, ενεργειακών πόρων και αγροτικού περιβάλλοντος

Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή

Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών

Σύγχρονη Φυτοπροστασία και Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές

 

Παλαιό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Tμήματος

Στο Τμήμα μας, λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ειδικεύσεις Αγροτικής Οικονομίας, Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Αγροκομίας και Ζιζανιολογίας, Γεωργικής Μηχανικής και Υδατικών Πόρων, Εδαφολογίας και Διαχείρισης Εδαφικών Πόρων, Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής, Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Επιστημών Φυτοπροστασίας, Αειφορικής Γεωργικής Ανάπτυξης, Οικολογίας και Αειφορικής Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Οινολογίας και Αμπελουργίας. Η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα εξάμηνα και οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Οι φοιτητές μπορούν μετά την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Οι φοιτητές μπορούν να πληροφορηθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τις μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Γεωπονίας κάνοντας κλικ εδώ