Γλώσσα

Μεταπτυχιακες

Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Μετά την κατάργηση του παλαιού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, στο Τμήμα Γεωπονίας λειτουργούν τα ακόλουθα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Αγροτική Οικονομία και Ανάπτυξη

Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική Αλλαγή

Γενετική Βελτίωση Φυτών και Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού

Διαχείριση εδαφικών, υδατικών, ενεργειακών πόρων και αγροτικού περιβάλλοντος

Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή

Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών

Σύγχρονη Φυτοπροστασία και Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Βιολογική Γεωργία (Organic Farming)

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Αρχιτεκτονικής Τοπίου

 

Παλαιό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στο Τμήμα μας, λειτούργησε μέχρι το ακ. έτος 2018-19, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ειδικεύσεις Αγροτικής Οικονομίας, Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Αγροκομίας και Ζιζανιολογίας, Γεωργικής Μηχανικής και Υδατικών Πόρων, Εδαφολογίας και Διαχείρισης Εδαφικών Πόρων, Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής, Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Επιστημών Φυτοπροστασίας, Αειφορικής Γεωργικής Ανάπτυξης, Οικολογίας και Αειφορικής Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Οινολογίας και Αμπελουργίας. Η διάρκεια σπουδών ήταν τέσσερα εξάμηνα και οδηγούσε στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να πληροφορηθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το παλαιό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Γεωπονίας κάνοντας κλικ εδώ

 

Διδακτορικές Σπουδές του Tμήματος

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να πληροφορηθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τις Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Γεωπονίας κάνοντας κλικ εδώ

 

Μεταδιδακτορική Έρευνα στο Τμήμα

Το Τμήμα Γεωπονίας παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Μ.Ε.) σε επιστήμονες σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Βασικοί στόχοι της εκπόνησης Μ.Ε. στο Τμήμα Γεωπονίας είναι οι ακόλουθοι:

  • Η επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής των ερευνητών/τριων σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν το Τμήμα.
  • Η ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της.
  • Η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας.
  • Η διάχυση των αποτελεσμάτων και η μεταφορά τεχνογνωσίας.
  • Η ανάδειξη του ακαδημαϊκού κύρους και η διεθνής διάκριση του ερευνητικού έργου του Τμήματος Γεωπονίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να πληροφορηθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τη Μεταδιδακτορική Έρευνα στο Τμήμα Γεωπονίας κάνοντας κλικ εδώ.