Γλώσσα

Γενικες Πληροφοριες

Δραστηριότητες του Τμήματος

Δραστηριότητες του Τμήματος

Το τμήμα Γεωπονίας στην πολύχρονη ιστορία του έχει να επιδείξει ένα σπουδαίο ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο και με τους χιλιάδες αποφοίτους του συνέβαλε ιδιαίτερα στη γεωργική ανάπτυξη της χώρας μας.

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας οργανώνονται τακτικά εκπαιδευτικές εκδρομές που φέρνουν τους φοιτητές σε επαφή με τα προβλήματα της γεωργικής δραστηριότητας της Ελλάδας. Τα προβλήματα αυτά αποτελούν ερεθίσματα για τη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων του Τμήματος. Σε πολλές περιπτώσεις οι επαφές αυτές γίνονται αφορμή για την εξέταση συγκεκριμένων προβλημάτων με άμεση επαφή των παραγωγών με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Οι συνεργασίες αυτές μπορεί να γίνονται και με τη μεσολάβηση οργανισμών του ευρύτερου δημοσίου τομέα που συμμετέχουν στα αναπτυξιακά προγράμματα της χώρας

Μέσα στα πλαίσια αυτά έχουν εκτελεσθεί πολλές μελέτες για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι διάφοροι οργανισμοί, η τοπική αυτοδιοίκηση, ο ιδιωτικός τομέας και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επίσης τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος καλούνται πολύ συχνά να συμμετάσχουν σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες που έχουν ως αντικείμενο προβλήματα της ελληνικής γεωργίας και οργανώνονται από διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Υπάρχουν πολλές ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος με φορείς του ιδιωτικού τομέα, σε θέματα που αφορούν τη Φυτοπροστασία, την καλλιέργεια φυτών, νέες ποικιλίες φυτών, τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων σε φυτά, έδαφος και νερό, τα τρόφιμα, τα θερμοκήπια, τα αρδευτικά δίκτυα, τα γεωργικά μηχανήματα, τις αναλύσεις εδαφών, τις γεωργικές κατασκευές κ.α.

Στον παραγωγικό τομέα το Τμήμα με την επιστημονική γνώση βοηθάει στην παραγωγή προϊόντων στο Αγρόκτημα. Τέτοια προϊόντα είναι δενδρύλλια νέων ποικιλιών, ζώα αναπαραγωγής και σπόροι κτηνοτροφικών και δημητριακών φυτών υψηλών αποδόσεων καθώς και ποσότητα γάλατος.

Όπως έχει ήδη αναφερεθεί μία από τις κορυφαίες δραστηριότητες του Τμήματός μας σε σχέση με την ελληνική κοινωνία είναι η δημιουργία 400 κήπων στο Αγρόκτημα, που καλλιεργούνται από πολίτες της πόλης και στους οποίους εκπαιδεύονται οι φιτητές μας. Επίσης ορισμένες Κυριακές του έτους, Εργαστήρια του Τμήματός μας ανοίγουν τις πύλες τους στο κοινό για να τα επισκφθούν και να δούν από κοντά τις δραστηριότητές τους.

Εγγραφή Πρωτοετών φοιτητών

Εγγραφή Πρωτοετών φοιτητών

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, διαβιβάζει στο Τμήμα Γεωπονίας επίσημο αντίγραφο του ονομαστικού πίνακα επιτυχόντων για εισαγωγή καθώς και το ατομικό δελτίο επιλογής. Μέσα σε καθορισμένη από το Υπουργείο ημερομηνία (συνήθως στη διάρκεια του Σεπτεμβρίου), ο επιτυχών στις εξετάσεις κάνει ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής (register.auth.gr) και ακολούθως εκτυπώνει την αίτηση μαζί με τη λίστα των δικαιολογητικών που πρέπει ο υποψήφιος να καταθέσει ενυπόγραφα στη Γραμματεία του Τμήματος, για την οριστική εγγραφή του.

Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης

Φοιτητική Μέριμνα

Φοιτητική Μέριμνα

Όλοι οι φοιτητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τις διευκολύνσεις που παρέχει το Πανεπιστήμιο μέσω των διαφόρων υπηρεσιών του ή ανεξαρτήτων κρατικών ιδρυμάτων που σχετίζονται με τη στέγασή τους, τη σίτισή τους, την άθλησή τους, κλπ.

Βιβλιοθήκες - Αναγνωστήρια

Βιβλιοθήκες - Αναγνωστήρια

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και απέναντι από το κτίριο του Μετεωροσκοπείου λειτουργεί η Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη. Αυτή διαθέτει μια πλούσια συλλογή πανεπιστημιακών συγγραμμάτων και ευρύχωρες αίθουσες αναγνωστηρίων.

Βιβλιοθήκες τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούν και οι φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας λειτουργούν σε αρκετά Εργαστήρια και Σπουδαστήρια του Τμήματος. Το Τμήμα διαθέτει επίσης στο ισόγειο, αίθουσα αναγνωστηρίου, εργαστήριο πληροφορικής, και σύγχρονη βιβλιοθήκη, όπως προαναφέρεται.

Υποτροφίες

Υποτροφίες

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες, τόσο σε πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος, σύμφωνα με τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής, όσο και σε φοιτητές των ενδιάμεσων ετών. Ο αριθμός των υποτρόφων, τα προσόντα και τα ιδιαίτερα δικαιολογητικά-πιστοποιητικά που απαιτούνται για τη λήψη της υποτροφίας, ως και η ημερομηνία υποβολής, ανακοινώνονται από το ΙΚΥ και το Τμήμα στους υποψηφίους.

Η Επιτροπή Κληροδοτημάτων του ΑΠΘ χορηγεί επίσης υποτροφίες για προπτυχιακή ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο Τμήμα Γεωπονίας.

Στέγαση

Στέγαση

Για τη στέγαση των φοιτητών λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη και πολύ κοντά στο Πανεπιστήμιο δύο Φοιτητικές Εστίες. Η δυναμικότητά τους ανέρχεται σε 1710 κρεβάτια, σε μονόκλινα κυρίως ή σε δίκλινα δωμάτια. Το 20% αυτών των κρεβατιών διατίθεται κάθε έτος στους πρωτοετείς φοιτητές.

Το κριτήριο επιλογής των φοιτητών για διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες βασίζεται στην οικονομική τους κατάσταση. Όσοι γίνουν δεκτοί μπορούν να παραμείνουν για χρονικό διάστημα ίσο με τα έτη σπουδών συν δύο επιπλέον έτη.

Στους φοιτητές που διαμένουν στις Φοιτητικές Εστίες παρέχονται επίσης δύο γεύματα ημερησίως σε όλο το διάστημα της διαμονής τους.

Τόσο η στέγαση όσο και η σίτιση των φοιτητών παρέχεται με μια συμβολική συμμετοχή των φοιτητών στις δαπάνες των Φοιτητικών Εστιών που ανέρχεται στο μισό του εκάστοτε ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Σίτιση

Σίτιση

Η σίτιση των φοιτητών εκτός αυτών που διαμένουν στις Φοιτητικές Εστίες γίνεται στις εγκαταστάσεις της Φοιτητικής Πανεπιστημιακής Λέσχης (τηλ. 2310 992591) και παρέχεται δωρεάν με βάση ορισμένα κριτήρια. Στους σιτιζόμενους φοιτητές παρέχονται 2 γεύματα ημερησίως για όλη την εβδομάδα και για όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Κάθε χρόνο σιτίζονται στη λέσχη περίπου 13.000 φοιτητές. Η επιλογή αυτών γίνεται με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη - Υπηρεσίες Υγείας

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη - Υπηρεσίες Υγείας

Όλοι οι φοιτητές που δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλους φορείς έχουν δικαίωμα δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Σε κάθε φοιτητή χορηγείται βιβλιάριο υγείας που εκδίδεται από την Υγειονομική Υπηρεσία της Φοιτητικής Πανεπιστημιακής Λέσχης. Η ιατρική περίθαλψη παρέχεται από τους γιατρούς της Φοιτητικής Λέσχης, από τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία και σε ορισμένες περιπτώσεις από ιδιωτικές κλινικές.

Στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πολιτικής του Α.Π.Θ. περιλαμβάνονται το Κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης, ο κανονισμός για την υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών, οι δραστηριότητες της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας και της Επιτροπής Παρατηρητηρίου της Ακαδημαϊκής Πορείας Φοιτητών του Α.Π.Θ. που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, καθώς και η λειτουργία της Διαγνωστικής Μονάδας της Οδοντιατρικής Σχολής.

Γραφείο διασύνδεσης σπουδών και σταδιοδρομίας

Γραφείο διασύνδεσης σπουδών και σταδιοδρομίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας (ΓΔ) του Α.Π.Θ. λειτουργεί από το 1997 στα πρότυπα ανάλογων γραφείων σταδιοδρομίας που λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Στόχος του ΓΔ είναι να βοηθήσει τους φοιτητές και τους απόφοιτους του Α.Π.Θ. να προσεγγίσουν ομαλά τη μελλοντική τους σταδιοδρομία και να αναζητήσουν εργασία ανάλογη με τις γνώσεις που αποκόμισαν από τις σπουδές τους, παρέχοντας πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες που τους προσφέρονται, τόσο στη συνέχιση των σπουδών τους όσο και στη μετάβαση τους στην αγορά εργασίας.

Οι κυριότεροι τομείς παρεχόμενης πληροφόρησης είναι, όσον αφορά στις σπουδές, τα προγράμματα σπουδών ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, υποτροφίες και κληροδοτήματα, προγράμματα κινητικότητας φοιτητών στην Ευρώπη, εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ό,τι αφορά την απασχόληση, οι κυριότεροι τομείς πληροφόρησης είναι οι προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, προγράμματα πρακτικής άσκησης, έρευνες σχετικά με την αγορά εργασίας και την απασχόληση των αποφοίτων του Α.Π.Θ., εργοδοτικοί και επαγγελματικοί φορείς (π.χ. σύλλογοι, επιμελητήρια) και η υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών.

Επιπλέον, το ΓΔ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικών επιστολών, τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού, το σχεδιασμό σταδιοδρομίας και τεχνικές αναζήτησης εργασίας.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους διοργανώνονται ημερίδες και σεμινάρια με θέμα την πληροφόρηση στους παραπάνω τομείς.

Αθλητισμός-Τέχνες

Αθλητισμός-Τέχνες

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διαθέτει σύγχρονο Πανεπιστημιακό Γυμνα¬στήριο στο οποίο μπορούν να αθληθούν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου. Οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται δίπλα στη Φοιτητική Πανεπιστημιακή Λέσχη (τηλ. 2310 992672) και περιλαμβάνουν αίθουσες γυμναστικής, γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, κλπ.

Το Τμήμα Γεωπονίας δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ενασχόληση των φοιτητών με διάφορα αθλήματα και την τέχνη. Οι ομάδες ποδοσφαίρου και μπάσκετ των φοιτητών του Τμήματος συμμετέχουν με ιδιαίτερη επιτυχία στο εσωτερικό πρωτάθλημα του ΑΠΘ. Επίσης το Τμήμα διαθέτει μία εξαιρετική μουσική ομάδα που αποτελείται από φοιτητές με υπεύθυνο τον Λέκτορα Γ. Μενεξέ και η οποία συχνά εμφανίζεται σε εκδηλώσεις του Τμήματος (Ορκωμοσία φοιτητών, εκδηλώσεις στο Αγρόκτημα και στην Πανεπιστημιακή κατασκήνωση, σε διάφορες εορτές κ.α.) Καλούνται όσοι φοιτητές θεωρούν ότι έχουν ικανότητες και εμπειρία σε κάποιο άθλημα ή στην μουσική να συμμετάσχουν στην αντίστοιχη ομάδα του Τμήματος.

Ψυχαγωγικές και άλλες διευκολύνσεις

Ψυχαγωγικές και άλλες διευκολύνσεις

Στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη λειτουργούν αίθουσα πνευματικών παιχνιδιών, μουσικό τμήμα για τους φοιτητές που έχουν μουσικά ενδιαφέροντα, αναγνωστήριο, κυλικείο με χαμηλές τιμές που το βράδυ λειτουργεί ως δισκοθήκη, κουρείο και κομμωτήριο με χαμηλές τιμές κλπ. Οι φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις του φοιτητικού συλλόγου τους που περιλαμβάνουν θεατρικές παραστάσεις, εκπαιδευτικές ή ψυχαγωγικές εκδρομές και διάφορες πολιτιστικές κοινωνικές και αθλητικές εκ¬δηλώσεις. Το καλοκαίρι μπορούν επίσης οι φοιτητές να παραθερίσουν στις κατασκηνώσεις του Πανεπιστημίου που βρίσκονται στο Ποσείδι Χαλκιδικής.

Σύλλογος Φοιτητών Γεωπονίας

Σύλλογος Φοιτητών Γεωπονίας

Οι φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας, μπορούν να είναι μέλη του « Συλλόγου Φοιτητών Γεωπονίας».Ο Σύλλογος Φοιτητών Γεωπονίας έχει ως ρόλο την προώθηση και την επίλυση προβλημάτων που απασχολούν τους φοιτητές και συμβάλλει στην βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος σε συνεργασία με τους καθηγητές. Το γραφείο του Συλλόγου φοιτητών βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του κτιρίου του Τμήματος (τηλ. 998620). Ο Σύλλογος φοιτητών οργανώνει συχνά επιστημονικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, με ιδιαίτερη επιτυχία.

Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα

Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα

Το Τμήμα Γεωπονίας συμμετέχει στην Τομεακή Δράση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus plus και είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Μέσω της δράσης Erasmus plus για Σπουδές δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και σε υποψήφιους διδάκτορες να παρακολουθήσουν μαθήματα για ένα διάστημα 3 έως 12 μηνών ή να εκπονήσουν τμήμα της πτυχιακής διατριβής σε ένα από τα πανεπιστήμια, με τα οποία συνεργάζεται το Τμήμα.

Επίσης, στο πλαίσιο της δράσης Erasmus plus για πρακτική άσκηση δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό σε Πανεπιστήμια, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.

Οι φοιτητές που επιλέγονται για να μετακινηθούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus plus για Σπουδές ή Πρακτική Άσκηση λαμβάνουν υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), το μηνιαίο ύψος της οποίας καθορίζεται κάθε χρόνο και συναρτάται με τη χώρα προορισμού.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus plus αποτελεί μια ιδιαίτερα πολύτιμη εμπειρία με σημαντικά οφέλη για τους συμμετέχοντες στον εκπαιδευτικό και πολιτισμικό τομέα, συνεισφέροντας στην εξέλιξη της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους.

Σύστημα ECTS

Σύστημα ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων)

Το σύστημα ΕCTS (European Credit Transfer and Accumulation System) αποτελεί τμήμα του προγράμματος Erasmus plus και είναι ένα σύστημα χορήγησης και μεταφοράς ακαδημαϊκών πιστωτικών μονάδων, το οποίο ήδη εφαρμόζεται ευρέως στην τυπική τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σκοπός του είναι να διευκολύνει τις διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης των σπουδών μεταξύ των συνεργαζομένων ιδρυμάτων της Ευρώπης μέσω της χρήσης πραγματικών και γενικά εφαρμόσιμων μηχανισμών. Αυτό καθ' αυτό, το ECTS σε καμία περίπτωση δεν ρυθμίζει το περιεχόμενο, τη διάρθρωση ή την ισοτιμία των ακαδημαϊκών προγραμμάτων. Το σύστημα ECTS παρέχει έναν κώδικα καλής πρακτικής για την οργάνωση των σπουδών, τη διευκόλυνση της κινητικότητας και της ακαδημαϊκής αναγνώρισης, βασιζόμενο στη διαφάνεια των προγραμμάτων σπουδών και των μαθησιακών αποτελεσμάτων.  

Οι ακαδημαϊκές πιστωτικές μονάδες ECTS αποδίδονται σε κάθε εκπαιδευτική συνιστώσα (μάθημα, πτυχιακή διατριβή, πρακτική άσκηση), για να περιγραφεί ο φόρτος εργασίας που απαιτείται από τον φοιτητή για την ολοκλήρωσή της. Οι πιστωτικές μονάδες ECTS κατανέμονται στα μαθήματα, έτσι ώστε να εκφράζουν το φόρτο εργασίας του φοιτητή που απαιτείται για να ολοκληρώσει το συγκεκριμένο μάθημα σε σχέση με το συνολικό φόρτο εργασίας ενός πλήρους ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου, και περιλαμβάνουν την παρακολούθηση των διαλέξεων και των εργαστηρίων, την εργασία στο σπίτι, την απασχόληση στη βιβλιοθήκη, τις εξετάσεις κ.τ.λ. Το σύστημα ECTS, δηλαδή, βασίζεται στον πλήρη φόρτο εργασίας του σπουδαστή και δεν περιορίζεται μόνο στις ώρες παρακολούθησης των παραδόσεων. Επίσης, μονάδες ECTS κατανέμονται στις πρακτικές ασκήσεις και στην εκπόνηση διατριβών. Σύμφωνα με τα βασικά χαρακτηριστικά του ECTS, 60 πιστωτικές μονάδες αντιστοιχούν στο φόρτο εργασίας ενός πλήρους ακαδημαϊκού έτους, 30 πιστωτικές μονάδες κατανέμονται συνήθως σε ένα εξάμηνο και 20 πιστωτικές μονάδες σε ένα τρίμηνο.

Οι πιστωτικές μονάδες ECTS απονέμονται στους φοιτητές μόνον όταν αυτοί έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές συνιστώσες. Οι πιστωτικές μονάδες που χορηγούνται στο πλαίσιο ενός προγράμματος σπουδών μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο πρόγραμμα, που προσφέρει το ίδιο ή διαφορετικό ίδρυμα. Η μεταφορά αυτή μπορεί να γίνει μόνον εάν το ίδρυμα που χορηγεί τον τίτλο σπουδών αναγνωρίζει τις πιστωτικές μονάδες και τα συνδεόμενα με αυτές μαθησιακά αποτελέσματα. Τα ιδρύματα-εταίροι πρέπει να συμφωνούν εκ των προτέρων για την αναγνώριση περιόδων σπουδών στο εξωτερικό. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το σύστημα ECTS εφαρμόζεται σε όλες τις Σχολές και τα Τμήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ects_en.htm

http://www.eurep.auth.gr/index.php (Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΑΠΘ)

 

Υπεύθυνη των Προγραμμάτων Erasmus για το Τμήμα Γεωπονίας
Λαγοπόδη Αναστασία
με αναπληρωτή τον
Καρπούζος Δημήτριος