Γλώσσα

Μελος

Υψηλάντης Ιωάννης

Επίκουρος καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 998746
  • Fax: 2310 998728
  • Σπουδές: MS, PhD
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Μικροβιολογία Εδάφους, ριζόσφαιρα, μυκόρριζες, αζωτοδέσμευση
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Εδαφολογία, Μικροβιολογία Εδάφους, Γονιμότητα Εδαφών, Μικροβιολογία και Βιοχημεία Εδαφικού Περιβάλλοντος

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ