Γλώσσα

Μελος

Τσουβαλτζής Παύλος

Επίκουρος καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 998802
  • Ώρες συνεργασίας:
  • Σπουδές: i) Πτυχίο Γεωπονίας (Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ) ii)Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη Οπωροκηπευτικών (Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ) iii)Διδακτορικό Δίπλωμα (Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ)
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Καλλιέργεια λαχανικών σε έδαφος και σε υποστρώματα υδροπονίας ▪ Αρωματικά λαχανικά ▪ Θρέψη φυτών ▪ Μετασυλλεκτική διαχείριση νωπών οπωροκηπευτικών ▪ Εκτίμηση φυσιολογίας φυτών και ποιότητας νωπών οπωροκηπευτικών προ- και μετα-συλλεκτικά με τη χρήση μη καταστρεπτικών μεθόδων ▪ Διατροφική και φαρμακευτική αξία λαχανικών
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών: Λαχανοκομία▪Ειδική Λαχανοκομία Ι▪Ειδική Λαχανοκομία ΙΙ▪Καλλιέργεια Λαχανικών σε Θερμοκήπια▪Θρέψη Φυτού-Λιπάσματα▪Μετασυλλεκτική Μεταχείριση Οπωροκηπευτικών. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών: Μετασυλλεκτική Φυσιολογία▪Φυσιολογία Θρέψης Φυτών▪Φυσιολογία Λαχανοκομικών Φυτών

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ