Γλώσσα

Μελος

Σιώμος Αναστάσιος

Καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 998646
  • Ώρες συνεργασίας:
  • Σπουδές: Πτυχίο Γεωπονίας (Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ) • Διδακτορικό Δίπλωμα (Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ)
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Λαχανοκομικές καλλιέργειες και λαχανοκομικά προϊόντα • Υδροπονικές καλλιέργειες • Θρέψη φυτών • Προ- και μετα-συλλεκτικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα • Μετασυλλεκτική φυσιολογία • Διατροφική και φαρμακευτική αξία.
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά: Λαχανοκομία • Ειδική Λαχανοκομία Ι • Ειδική Λαχανοκομία ΙΙ • Καλλιέργεια Λαχανικών σε Θερμοκήπια • Θρέψη Φυτού-Λιπάσματα • Μετασυλλεκτική Μεταχείριση Οπωροκηπευτικών. Μεταπτυχιακά: Μετασυλλεκτική Φυσιολογία • Φυσιολογία Θρέψης Φυτών • Φυσιολογία Λαχανοκομικών Φυτών • Ολοκληρωμένη και Βιολογική Παραγωγή Οπωροκηπευτικών • Οργανική Γεωργία και Άλλες Μορφές Εναλλακτικής Γεωργίας.

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ