Γλώσσα

Μελος

Σεργάκη Παναγιώτα

Αναπληρώτρια καθηγήτρια

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 998627
  • Ώρες συνεργασίας: Τρίτη 10:00-12:00 & Πέμπτη 10:00-12:00
  • Σπουδές: • Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) στην Αγροτική Οικονομία, Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Master of Science in Business Economics & Management -M.Sc.) MAICh/International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies – CIHEAM- Chania (1998). Τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης (Economic and Management Sciences). • Πτυχίο Τμήματος Γεωργικής Οικονομίας (BS) (νυν Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Η Παναγιώτα Σεργάκη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας, του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με τον Αγροτικό Συνεργατισμό, τη θεωρία των θεσμών, τις συλλογικές μορφές οργάνωσης, τη διακυβέρνηση και την στρατηγική των αγροτικών συνεταιρισμών, το κοινωνικό κεφάλαιο και τις βραχείες εφοδιαστικές αλυσίδες.
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά μαθήματα στο ΑΠΘ • Ν043Ε- Συνεργατισμός. • Ν126Ε- Αγροτικός Συνεργατισμός. • Ν102Υ- Μικροοικονομική Θεωρία. • Ν112Υ- Αγροτική Πολιτική Διεθνών Οργανισμών. • N146E- Οργάνωση Βιομηχανικής Παραγωγής Τροφίμων. • N117E- Οικονομική Μεταποίησής Αγροτικών Προϊόντων. • Ν111Υ- Οικονομική της Αγροτικής Πολιτικής. • Ν019Υ- Αγροτική Πολιτική-ΚΑΠ. • Ν026Ε- Επιχειρηματικότητα στον Αγροτικό Χώρο. • Ν138Ε- Γεωργικό Δίκαιο. Μεταπτυχιακά μαθηματα στο ΑΠΘ • ΑΟΑ102-Συλλογική Επιχειρηματικότητα. • ΑΟΑ105- Οικονομική Αγροτικών Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών. • ΑΟΑ112- Ειδικά Θέματα Οικονομικής, Management και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων. • Consumers, policy, legislation and marketing of organic products standardization and certification of organic farming products (AUTH). • Cooperative Management (MAIX).

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ