Γλώσσα

Μελος

Παρταλίδου Μαρία

Αναπληρώτρια καθηγήτρια

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 998701
  • Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα: 10:00-12:00 & Πέμπτη 10:00-12:00
  • Σπουδές: Διδακτορικό Δίπλωμα Α.Π.Θ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Αγροτική Οικονομία Πτυχίο Γεωπονίας
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Το γνωστικό μου αντικείμενο είναι η Αγροτική Κοινωνιολογία και τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: ύπαιθρος και κοινωνικό κεφάλαιο, κοινωνικές αναπαραστάσεις, τροφομίλια, αστική γεωργία, μικροί γεωργοί, πολυδραστηριότητα, κοινωνική επιχειρηματικότητα, γυναικεία επιχειρηματικότητα, αγροτικό τουρισμό, φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό στην ύπαιθρο, τοπική ανάπτυξη, δικτύωση, νέες μορφές διακυβέρνησης στην ύπαιθρο και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας.
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Προτυχιακό επίπεδο: • Κοινωνιολογία • Αγροτική Κοινωνιολογία • Αγροτική Κοινωνιολογική Έρευνα • Αγροτική Κοινοτική Ανάπτυξη • Κοινωνική Δημογραφία • Επιχειρηματικότητα στον Αγροτικό Τομέα • Ειδικές μορφές τουρισμού Μεταπτυχιακό Επίπεδο • Μεθοδολογία έρευνας • Πληθυσμός και Τρόφιμα • Ειδικά Μαθήματα Αγροτικής Κοινωνιολογίας

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ