Γλώσσα

Μελος

Νικήτα Μαρτζοπούλου Χρυσούλα

Καθηγήτρια

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 991786
  • Ώρες συνεργασίας:
  • Σπουδές: Πτυχίο Γεωπονίας ΑΠΘ, PhD (University of Reading, UK)
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Θερμοκηπιακές κατασκευές Κτηνοτροφικές κατασκευές και εξοπλισμός Έλεγχος περιβάλλοντος θερμοκηπίων και κτηνοτροφικών κατασκευών.
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά: Θερμοκήπια. Αγροτικές Κατασκευές. Κτηνοτροφικές Κατασκευές. Εξοπλισμός Κτηνοτροφικών Μονάδων και Διαχείριση Λυμάτων. Διαχείριση Ενέργειας. Μεταπτυχιακά: Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική. Έλεγχος-Ρύθμιση Περιβάλλοντος Κτηνοτροφικών Κατασκευών και Θερμοκηπίων. Σχεδιασμός Αγροτικών Κατασκευών & Θερμοκηπίων

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ