Γλώσσα

Μελος

Μόσχου Δημήτριος

Καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 998264
  • Ώρες συνεργασίας:
  • Σπουδές: • Διδακτορικό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Βιοσυστημάτων, Καθολικό Πανεπιστήμιο Λουβαίν, Βέλγιο • Μάστερ Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου και Μηχανικού Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μάντσεστερ, Μεγάλη Βρεττανία • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: • Αναγνώριση συστημάτων γεωργικών μηχανημάτων και διεργασιών • Tεχνικές Προσομοίωσης γεωργικών μηχανημάτων και προϊόντων • Αυτόµατος έλεγχος δονήσεων σε γεωργικά μηχανήματα • Μή-καταστρεπτικός ποιοτικός έλεγχος στην γεωργία με αισθητήρες • Ελεγχος ρομπότ με νευρωνικά δίκτυα • Σύντηξη αισθητήρων με εφαρμογές στην γεωργία • Βιοακουστική με γεωργικές εφαρμογές • Ανίχνευση παρασιτικών οργανισμών (μυκήτων και ζιζανίων) σε φυτά • Επεξεργασία και εξόρυξη δεδομένων από βιοϊατρικά σήματα • Διάγνωση και πρόγνωση βλαβών οχημάτων με παρακολούθηση λειτουργίας μηχανικών υποσυστημάτων και χρήση σύντηξης αισθητήρων και τεχνητής νοημοσύνης • Εφαρμογές δικτύων αισθητήρων και τεχνητής νοημοσύνης στην Γεωργία Ακριβείας • Διαχείριση και συμπεριφορά βιοκαυσίμων. • Διαχείριση και συμπεριφορά γεωργικών κατασκευών-κτιρίων. • Διαχείριση και συμπεριφορά γεωργικών μηχανημάτων. • Ασφάλεια και άνεση χειριστών γεωργικών μηχανημάτων • Eφαρμογές ρομποτικής στη γεωργία
  • Διδασκαλία μαθημάτων: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ • Γεωργική Μηχανολογία • Ξήρανση - Αποθήκευση Γεωργικών Προϊόντων • Μηχανική Συγκομιδή • Διαχείριση Γεωργικών Μηχανημάτων • Αρχές Αυτοματισμού στη Γεωργία • Ηλεκτροκινητήρες-Αντλίες • Εκμηχάνιση Καλλιεργειών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ • Επεξεργασία Σημάτων και Δεδομένων • Συστήματα Αυτομάτου ελέγχου και Βελτιστοποίησης Γεωργικών Μηχανημάτων • Ανάλυση Γεωργικών Μηχανών και Μηχανημάτων

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ