Γλώσσα

Μελος

Μπόσης Ιωάννης

Καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310-991739
  • Ώρες συνεργασίας:
  • Σπουδές: • Πτυχίο του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1986-1992) • Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) Oklahoma State University, Department of Animal Science (1993-1997)
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: • εφαρμογή σύγχρονων μηχανολογικών και ηλεκτρονικών εφαρμογών στη ζωική παραγωγή • εφαρμογή συστημάτων αυτοματισμού στη ζωική παραγωγή • μέθοδοι εκτίμησης υγιεινής και ευζωίας αγροτικών ζώων • σύγχρονες τάσεις στα συστήματα εκτροφής παραγωγικών ζώων • ανάπτυξη καινοτόμων διαγνωστικών συστημάτων για λοιμώδη νοσήματα, ασφάλεια και ποιότητα προϊόντων ζωικής παραγωγής • κλασική βιοχημεία, κυτταρική βιολογία και εφαρμογές στη ζωική παραγωγή
  • Διδασκαλία μαθημάτων: • Υγιεινή και Στοιχεία Παθολογίας Αγροτικών Ζώων • Πτηνοτροφία • Ζωοτεχνία-Αναπαραγωγή Αγροτικών Ζώων • Ανατομία-Φυσιολογία Ζώου • Βιοχημεία Ζωικού Οργανισμού • Φυσιολογία Εκκρίσεως Γάλακτος • Προβατοτροφία-Αιγοτροφία • Ανάπτυξη Ζωικού Οργανισμού • Ποιοτική Εκτίμηση Σφαγίων και Κρέατος • Βοοτροφία • Διαχείριση Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ