Γλώσσα

Μελος

Μπασδαγιάννη Ζωΐτσα

Λέκτορας

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310991737 2310998838
  • Ώρες συνεργασίας:
  • Σπουδές: 1995 Πτυχίο Τεχνολογίας Γεωπονίας (1992-1995), Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. 1999 Πτυχίο Γεωπονίας( 1995-1999), Τμήμα Γεωπονίας, Τομέας Ζωικής Παραγωγής Α.Π.Θ. 2000 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα εξειδίκευσης (1999-2000). Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, Ηνωμένο Βασίλειο. Εξειδίκευση: Ποσοτική Γενετική και Ανάλυση Γονιδιώματος. 2006 Διδακτορικό Δίπλωμα (2001-2006) Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: «Συμβολή στην προώθηση της γενετικής βελτίωσης του πρόβατου στην Ελλάδα: αξιοποίηση του ελέγχου γαλακτοπαραγωγής προβατινών της φυλής Χίου».
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Γενετική βελτίωση αγροτικών ζώων, Εκτροφή αγροτικών ζώων, Διαχείριση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά: Βοοτροφία, Διαχείριση Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, Ζωοτεχνία – Αναπαραγωγή Αγροτικών ζώων, Κονικλοτροφία – Γουνοφόρα ζώα. Μεταπτυχιακά: Συστήματα Εκτροφής Αγροτικών Ζώων

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ