Γλώσσα

Μελος

Μιχαηλίδης Αναστάσιος

Αναπληρωτής καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 998783
  • Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα 10:00-12:00 & Τετάρτη 10:00-12:00
  • Σπουδές: (2008) Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στη Διασφάλιση Ποιότητας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. (2004) Διδακτορικό Δίπλωμα στην Αγροτική Οικονομία, Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Α.Π.Θ. (1999) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Α.Π.Θ. (1995) Πτυχίο Τμήματος Γεωπονίας, Ειδίκευση Αγροτικής Οικονομίας, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Α.Π.Θ.
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Γεωργικές Εφαρμογές Γεωργική Εκπαίδευση Υιοθέτηση-Διάχυση Καινοτομιών Διαχείριση Υδάτινων Πόρων Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Συμβολαιακή Γεωργία Γεωργία Ακριβείας Κοινωνικοοικονομικές Επιπτώσεις Αγροτική Ανάπτυξη Αξιολόγηση Επενδύσεων Ανάλυση Κινδύνου
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Γεωργικές Εφαρμογές Αγροτική Κοινωνιολογική Έρευνα Κοινωνιολογία Αγροτική Κοινωνιολογία Μικροοικονομική Ανάλυση Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Γεωργικές Εφαρμογές Μεθοδολογία Έρευνας

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ