Γλώσσα

Μελος

Μαμώλος Ανδρέας

Καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 998642
  • Ώρες συνεργασίας: Πέμπτη 11:00-13:00
  • Σπουδές: 1. Πτυχίο Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ. (1989) 2. Διδακτορικό Δίπλωμα Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ. (1994) 3. Παιδαγωγική Σχολή ΑΣΠΕΤΕ (Πρώην ΣΕΛΕΤΕ) (1997) 4. Στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου του YORK (UK) παρακολούθησα σειρά εντατικών διαλέξεων με τίτλο "Techniques in Arbuscular Mycorrhiza Research" (2000). 5. Στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (Imperial College) παρακολούθησα σειρά εντατικών διαλέξεων με τίτλο "Advance Course in Ecology" (2001). 6. Στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Utah (Salt Lake City USA) παρακολούθησα σειρά εντατικών διαλέξεων με τίτλο "Stable Isotope Ecology" (2003).
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Επιπτώσεις της ανθρώπινης κυριαρχίας στην εξέλιξη και διατήρηση της βιοποικιλότητας, Πληθυσμιακή Οικολογία, Ο ρόλος της διαθεσιμότητας των πόρων (θρεπτικά στοιχεία και νερό) στον ανταγωνισμό των φυτών, Ρόλος των μυκορριζών στην θρέψη και συνύπαρξη των φυτών, Σχέσεις των περιβαλλοντικών παραγόντων που επηρεάζουν την κατανομή και την αφθονία των φυτών, Ανακύκλωσης της ύλης, Ενεργειακές ροές σε φυσικά και γεωργικά οικοσυστήματα μεσογειακού τύπου, Επιπτώσεις της μεταβολής του κλίματος στη γεωργία και το αντίστροφο.
  • Διδασκαλία μαθημάτων: 1. Προπτυχιακά Τμήματος Γεωπονίας: Οικολογία, Αειφορική Ανάπτυξη Γεωργικών Πόρων, Προστασία Περιβάλλοντος και Γεωργική Οικολογία. 2. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Οικολογίας και Αειφορικής Διαχείρισης Οικοσυστημάτων, Τμήμα Γεωπονίας: Προχωρημένη Οικολογία, Οικοτοξικολογία, Οικολογία Φυτών, Οργανική Γεωργία και άλλες εναλλακτικές μορφές γεωργίας, Σεμινάρια, Ειδικά Θέματα. 3. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Τμήμα Γεωπονίας και Τμήμα Αρχιτεκτονικής): Οικολογία και Φυσικοί Πόροι

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ