Γλώσσα

Μελος

Μαλιόγκα Βαρβάρα

Αναπληρώτρια καθηγήτρια

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310998716
  • Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα και Παρασκευή 10:00-12:00
  • Σπουδές: Πτυχίο Γεωπόνου (ΑΠΘ), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Επιστημών Φυτοπροστασίας (ΑΠΘ), Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ιολογία Φυτών (ΑΠΘ)
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Μελέτη των αλληλεπιδράσεων των ιών με τα φυτά και τους φορείς τους, εξέλιξη ιών, διάγνωση νέων/αναδυόμενων ιολογικών ασθενειών, αντιμετώπιση με σύγχρονες βιοτεχνολογικές μεθόδους
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά: Φυτοπαθολογία, Ειδική Φυτοπαθολογία, Γενική Ιολογία, Αρχές και Μέθοδοι Διάγνωσης ασθενειών των φυτών, Διαχείριση ασθενειών των φυτών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ειδίκευση Σύγχρονη Φυτοπροστασία και Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές): Μοριακή Ιολογία Φυτών

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ