Γλώσσα

Μελος

Μάνος Βασίλειος

Καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 998805
  • Ώρες συνεργασίας: Τρίτη 10:30-12:30 & Πέμπτη 10:30-12:30
  • Σπουδές: • Πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης • Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας • Master of Science στην Επιχειρησιακή Έρευνα, London School of Economics • Διδάκτορας Αγροτικής Οικονομίας του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Οργάνωση Γεωργικών Επιχειρήσεων και Περιοχών, Αποτελεσματικότητα και Βιωσιμότητα, Εκτίμηση Επιπτώσεων, Logistics, Μοντέλα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, Εφαρμογές Πληροφορικής
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Ποσοτικές μέθοδοι, Εφαρμοσμένη στατιστική, Προχωρημένες ποσοτικές μέθοδοι, Μάνατζμεντ γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, Αγροτική χρηματοδότηση και αξιολόγηση επενδύσεων, Πληροφορική και εφαρμογές

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ