Γλώσσα

Μελος

Λαζαρίδου Αθηνά

Αναπληρώτρια καθηγήτρια

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 991671
  • Ώρες συνεργασίας:
  • Σπουδές: Πτυχίο Γεωπονίας, Μ.Δ.Ε., Δρ.
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Χημεία και Φυσικοχημεία των υδατανθράκων και των υδροκολλοειδών με έμφαση στην κατανόηση της συμπεριφοράς των πολυσακχαριτών υπό τη μορφή διαλύματος, πηκτής, εδώδιμης μεμβράνης σε καθαρά συστήματα και σε πραγματικά προϊόντα. Aνάπτυξη λειτουργικών τροφίμων (αρτοσκευάσματα και προϊόντα γάλακτος) με αυξημένη σταθερότητα και βελτιωμένα ποιοτικά και διατροφικά χαρακτηριστικά. Διατροφική και τεχνολογική λειτουργικότητα των β-γλυκανών των δημητριακών. Αρτοσκευάσματα χωρίς γλουτένη. Εκτίμηση υφής τροφίμων και της επίδρασης της στα ποιοτικά και διατροφικά χαρακτηριστικά τους. Μελέτη φαινομένων μεταπτώσεων φάσεων (σχηματισμός κρυσταλλικών δομών, πηκτών) σε συστατικά τροφίμων και της επίδρασή τους στις φυσικοχημικές ιδιότητες των προϊόντων.
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά μαθήματα: Φυσικοχημεία Τροφίμων, Ανάλυση Τροφίμων, Τεχνολογία Δημητριακών, Πρακτική άσκηση - Μεταπτυχιακά μαθήματα: Προχωρημένα Μαθήματα Φυσικοχημείας Τροφίμων, Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ