Γλώσσα

Μελος

Λαγοπόδη Αναστασία

Αναπληρώτρια καθηγήτρια

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 998842
  • Ώρες συνεργασίας: Τρίτη 12:00-14:00 & Πέμπτη 12:00- 14:00.
  • Σπουδές: Πτυχίο, Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ Διδακτορικό, Αντικείμενο Φυτοπαθολογία, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Βιολογική Καταπολέμηση Φυτοπαθογόνων μυκήτων με ωφέλιμα βακτήρια της ριζόσφαιρας, μελέτη σχέσεων βιοπαράγοντα-παθογόνου-ξενιστή, βιολογική καταπολέμηση ζιζανίων με φυτοπαθογόνους μύκητες, απομόνωση και χαρακτηρισμός νέων βιοπαραγόντων
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Φυτοπαθολογία (πρπτ) Μυκητολογικές Ασθένειες Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (πρπτ) Μυκητολογικές Ασθένειες Δενδρωδών και Αμπέλου (πρπτ) Προκαρυωτικές Ασθένειες (πρπτ) Ειδική Φυτοπαθολογία (πρπτ) Αρχές διαχείρισης Ασθενειών (πρπτ) Μέθοδοι Διάγνωσης Ασθενειών των Φυτών (πρπτ) Προχωρημένα μαθήματα Παθογένεσης Μυκητολογικών Ασθενειών (μτπτ)

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ