Γλώσσα

Μελος

Κωτσόπουλος Θωμάς

Αναπληρωτής καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 991796
  • Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-12:00
  • Σπουδές: Πτυχίο Γεωπονίας Α.Π.Θ., Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Α.Π.Θ. MSc Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ., Διδακτορικό Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ.
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διαχείριση ζωικών αποβλήτων. Ενεργειακός σχεδιασμός συστημάτων αξιοποίησης των ζωικών αποβλήτων με την παραγωγή αέριων καυσίμων (μεθάνιο, υδρογόνο). Παραγωγή βιοκαυσίμων. Γεωθερμία για θέρμανση γεωργικών κατασκευών. Εξοικονόμηση ενέργειας στη Γεωργία. Αναερόβια αποικοδόμηση οργανικών αποβλήτων. Αντλίες θερμότητας στις γεωργικές κατασκευές, Αγροτικές κατασκευές
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Γεωργοτεχνικές και Περιβαλλοντικές Μελέτες, Αγροτικές Κατασκευές, Διαχείριση αγροτικών λυμάτων, Εναλλακτικές πηγές ενέργειας στη γεωργία, Εξοπλισμός κτηνοτροφικών μονάδων, Διαχείριση ενέργειας στη γεωργία, Διαχείριση Λυμάτων - Προστασία Περιβάλλοντος, Σχεδιασμός Συστημάτων Αξιοποίησης των Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας στη Γεωργία

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ