Γλώσσα

Μελος

Κουλούσης Νικόλαος

Καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 998836
  • Ώρες συνεργασίας: Τρίτη 10:00-12:00 & Πέμπτη 10:00-12:00
  • Σπουδές: • 1987: Πτυχίο Γεωπονίας, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ • 1993: Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ • 1990: Επισκέπτης Ερευνητής, Imperial College London • 1996: Επισκέπτης Ερευνητής, University of California (Davis) • 2009: Υπότροφος Fulbright, University of California (Davis)
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: • Εντομολογία • Ακαρολογία • Μέθοδος του στείρου εντόμου • Συμπεριφορά εντόμων και ακάρεων • Μέθοδοι παγίδευσης εντόμων • Βιοδημογραφία εντόμων
  • Διδασκαλία μαθημάτων: • Γεωργική Ζωολογία • Εφαρμοσμένη Εντομολογία • Εχθροί Αποθηκευμένων Προϊόντων – Αστική Εντομολογία • Αντιμετώπιση Επιβλαβών Αρθροπόδων (Μεταπτυχιακό) • Βελτίωση για Αντοχή στις Καταπονήσεις (Μεταπτυχιακό)

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ