Γλώσσα

Μελος

Κουλούσης Νικόλαος

Καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 998836
  • Fax: 2310 998836
  • Σπουδές: 1987: Πτυχίο Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονίας, Α.Π.Θ. 1993: Διδακτορικό Δίπλωμα, Σχολή Γεωπονίας, Α.Π.Θ.
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: • Συμπεριφορά εντόμων και ακάρεων • Βιοδημογραφία εντόμων • Μέθοδος του στείρου εντόμου • Αντιμετώπιση εχθρών των καλλιεργειών
  • Διδασκαλία μαθημάτων: • Γεωργική Ζωολογία • Εχθροί Καρποφόρων Δένδρων και Αμπέλου • Εφαρμοσμένη Εντομολογία • Ολοκληρωμένη Aντιμετώπιση των Eχθρών των Kαλλιεργούμενων φυτών

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ