Γλώσσα

Μελος

Καρπούζος Δημήτριος

Αναπληρωτής καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 998707
  • Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα 13:00-15:00 & Τετάρτη 13:00-15:00
  • Σπουδές: Διπλ.- Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διαχείριση υδατικών πόρων και αρδευτικών συστημάτων. Υδροπληροφορική. Βελτιστοποίηση αρδευτικών δικτύων. Μοντέλα προσομοίωσης και βελτιστοποίησης στην υπόγεια και επιφανειακή υδρολογία. Προσομοίωση κίνησης νερού στην ακόρεστη ζώνη του εδάφους. Κλιματική αλλαγή - Ξηρασία.
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά Μαθήματα: Αριθμητική Ανάλυση και Μέθοδοι Βελτιστοποίησης, Υδραυλική Υπόγειων Υδάτων, Μαθηματικά, Συστήματα Αρδεύσεων, Υπόγεια Υδρολογία και Στραγγίσεις Εδαφών, Προγραμματισμός Η/Υ Μεταπτυχιακά Μαθήματα: Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Υδροπληροφορική, Επιφανειακή και Υπόγεια Υδρολογία, Αρδεύσεις – Στραγγίσεις, Soil and Water Management (Διεθνές ΠΜΣ).

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ