Γλώσσα

Μελος

Καραογλανίδης Γεώργιος

Καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 998860
  • Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα 12:00-14:00 και Τετάρτη 12:00-14:00
  • Σπουδές: Πτυχίο Γεωπόνου (ΑΠΘ), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Επιστημών Φυτοπροστασίας (ΑΠΘ), Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυτοπαθολογία (ΑΠΘ)
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διερεύνηση ανθεκτικότητας φυτοπαθογόνων μυκήτων σε μυκητοκτόνα (ανίχνευση και μηχανισμοί ανθεκτικότητας, προσαρμοστικότητα ανθεκτικών στελεχών, διαμόρφωση στρατηγικών διαχείρισης ανθεκτικότητας) Αιτιολογία μυκητολογικών ασθενειών των φυτών, μελέτη γενετικής παραλλακτικότητας πληθυσμών φυτοπαθογόνων μυκήτων, αξιολόγηση και ανάπτυξη μεθοδολογιών αντιμετώπισης μετασυλλεκτικών σήψεων φρούτων.
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Φυτοπαθολογία, Ειδική Φυτοπαθολογία, Αρχές και Μέθοδοι Διάγνωσης Ασθενειών των Φυτών, Διαχείριση Ασθενειών των Φυτών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ειδίκευση Επιστημών Φυτοπροστασίας): Προχωρημένα Μαθήματα Μυκητολογίας, Προχωρημένα Μαθήματα Παθογένεσης , Παθολογία Αμπέλου, Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Ασθενειών των Φυτών

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ