Γλώσσα

Μελος

Καραμανώλη Αικατερίνη

Καθηγήτρια

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 998632
  • Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα 13:00-15:00 και Τετάρτη 13:00-15:00
  • Σπουδές: Πτυχίο του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, του ΑΠΘ, 1991. Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, του ΑΠΘ, 1999.
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: : Δευτερογενείς μεταβολίτες των φυτών: βιοσύνθεση και βιολογικός ρόλος •Φυσιολογικές διεργασίες και μεταβολισμός των φυτών σε συνθήκες καταπόνηση •Αλληλεπιδράσεις φυτών-μικροοργανισμών - φυτοφάγων στη φυλλόσφαιρα •Ο ρόλος των βιοδιεγερτών στην ανάπτυξη και στις αποκρίσεις φυτών στις καταπονήσεις.
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Φυσιολογία Φυτού (προπτυχιακό) • Χημική Ανάλυση στη Γεωπονική Επιστήμη(προπτυχιακό) • Ιστορία και Φιλοσοφία της Γεωπονικής Επιστήμης και Βιοηθική (προπτυχιακό) • Βιοχημεία (προπτυχιακό) • Δευτερογενής Μεταβολισμός και Ανάπτυξη Μηχανισμών Άμυνας των Φυτών (μεταπτυχιακό) • Φυσιολογία Φυτών σε Αντίξοες Συνθήκες Περιβάλλοντος (μεταπτυχιακό) • Βελτίωση για αντοχή στις καταπονήσεις (μεταπτυχιακό) • Βιοδιαγνωστικές μέθοδοι και ολιστικές (-omics) τεχνολογίες(μεταπτυχιακό).

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ