Γλώσσα

Μελος

Καλμπουρτζή Κυριακή

Καθηγήτρια

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 998621
  • Ώρες συνεργασίας: Τρίτη 11:00-13:00
  • Σπουδές: 1. Πτυχίο Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ. (1982) 2. Διδακτορικό Δίπλωμα Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ. (1988) 3. Επισκεπτής ερευνητής με εκπαιδευτική άδεια στο Auburn University, Department of Agronomy and Soils, Al, USA (Δεκέμβριο 1989 - Δεκέμβριο 1990) 3. Παρακολούθησα σεμινάριο με θέμα «Sustainable Agriculture: Soil Management and Conservation in Sustainable Agricultural Systems», που οργανώθηκε από το International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM), Zaragoza, Ισπανίας (14 Φεβρουαρίου-25 Φεβρουαρίου 1994) 4. Παρακολούθησα σεμινάριο με θέμα “Sustainable Agriculture: Water Management for Agricultural Production in Semi-arid Zones”, που οργανώθηκε από το International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM), Zaragoza, Ισπανίας (9 Μαρτίου-20 Μαρτίου 1998).
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Γεωργική Οικολογία ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: Βιολογική (οργανική) γεωργία, Εναλλακτικές μορφές γεωργίας, Αλληλεπιδράσεις γεωργικών οικοσυστημάτων με άλλα οικοσυστήματα, Αλληλοπάθεια, Χειρισμοί φυτικών υπολειμμάτων, Αποικοδόμηση φυτικών υπολειμμάτων, Ανακυκλώσεις της ύλης και ροές ενέργειας σε γεωργικά μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα, Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία και αντίστροφα.
  • Διδασκαλία μαθημάτων: 1. Προπτυχιακά Τμήματος Γεωπονίας: Γεωργική Οικολογία, Οικολογία, Αειφορική Ανάπτυξη Γεωργικών Πόρων και Προστασία Περιβάλλοντος 2. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Οικολογίας και Αειφορικής Διαχείρισης Οικοσυστημάτων Τμήματος Γεωπονίας: Προχωρημένη Οικολογία, Οικολογία Φυτών, Οργανική Γεωργία και άλλες εναλλακτικές μορφές γεωργίας, Σεμινάρια, Ειδικά Θέματα 3. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Τμήματα Γεωπονίας & Αρχιτακτονικής): Οικολογία και Φυσικοί Πόροι και Οικολογικός Σχεδιασμός & Αειφορική Ανάπτυξη

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ