Γλώσσα

Μελος

Δόρδας Χρήστος

Καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 998602
  • Ώρες συνεργασίας: Τρίτη 10:00-12:00 & Παρασκευή 9:00-11:00
  • Σπουδές: Πτυχίο Γεωπονίας, PhD
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Φυσιολογία φυτών μεγάλης καλλιέργειας και αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, θρέψη φυτών, αντοχή στις αβιοτικές καταπονήσεις, συστήματα καλλιέργειας Εναλλακτικές καλλιέργειες για την Ελλάδα. Επίδραση της λίπανσης στα φυτά μεγάλης καλλιέργειας. Χρησιμοποίηση των εισροών στα φυτά μεγάλης καλλιέργειας. Συστήματα συγκαλλιέργειας. Επίδραση αβιοτικών και βιοτικών καταπονήσεων σε φυτά μεγάλης καλλιέργειας. Αξιολόγηση γενοτύπων (ποικιλιών).
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Γεωργία Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά Εφαρμοσμένη Φυσιολογία φυτών Ολοκληρωμένη Παραγωγή Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ