Γλώσσα

Μελος

Αυδή Μελπομένη

Καθηγήτρια

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 991702 & 2310 998812
  • Ώρες συνεργασίας:
  • Σπουδές: 1981: Πτυχίο του Τμήματος Γεωπονίας της Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1984: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Sc.) στην ειδίκευση “Zωοτεχνίας και Διατροφής Aγροτικών Zώων” του Tμήματος Mεταπτυχιακών Σπουδών της Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής του A.Π.Θ. 1989: Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) Γαλλίας.
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά Μαθήματα • Φυσιολογία Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζώων • Εφαρμοσμένη Αναπαραγωγή Αγροτικών Ζώων • Νέες Τεχνικές στην Αναπαραγωγή • Αναπαραγωγή – Ζωοτεχνία • Τεχνητή Σπερματέγχυση • Προβατοτροφία – Αιγοτροφία • Ενδοκρινολογία Αγροτικών Ζώων • Ιπποτροφία Μεταπτυχιακά Μαθήματα • Εφαρμοσμένη Αναπαραγωγή μικρών μηρυκαστικών • Εφαρμοσμένη Αναπαραγωγή βοοειδών και μονόπλων • Έλεγχος Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζώων – Έλεγχος της Αναπαραγωγικής Λειτουργίας των Αγροτικών Ζώων • Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Αναπαραγωγική λειτουργία των Αγροτικών Ζώων

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ