Γλώσσα

Ε.Τ.Ε.Π.

ΕΤΕΠ

  Ονοματεπώνυμο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

1.

Καζανά Παρασκευή

vivika@agro.auth.gr

2.

Κονσούλτου Αικατερίνη

konsultu@agro.auth.gr

3.

Κωνσταντινίδου-Οργιανέλη

Μαρία

konmar@agro.auth.gr

4.

Χατσέρα Ζωή

zhats@agro.auth.gr