Γλώσσα

Παρατηρητηριο Φοιτητων Ευαισθητων Κοινωνικων Ομαδων

Σύμβουλος Υποστήριξης Πρόσβασης στις Σπουδές για τους φοιτητές/τριες του Τμήματος που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ακαδημαϊκή τους πορεία:

Καραμανώλη Αικατερίνη,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

(τηλ. 2310 998632, e-mail: katkar@agro.auth.gr)

Νέος Θεσμός: Ακαδημαϊκός Σύμβουλος  Υποστήριξης Πρόσβασης στις Σπουδές

Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης Α.Π.Θ.(ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.):http://kesypsy.web.auth.gr/

Γραφείο Υποστήριξης Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων Α.Π.Θ. : https://studentaid.auth.gr/