Γλώσσα

Εκλογες μελων ΔΕΠ

ΟΡΙΣΜΟΣ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ-ΠΡΩΤ

23/05/2022

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε...ΕΔΩ


ΟΡΙΣΜΟΣ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

23/05/2022

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε...ΕΔΩ


ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ_ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

23/05/2022

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε...ΕΔΩ


Διαβιβαστικό εκλογής επίκουρου καθηγητή_ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

18/05/2022

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε...ΕΔΩ


Διαβιβαστικό εκλογής αν. καθηγητή_ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

18/05/2022

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε...ΕΔΩ


Συγκρότηση ΕΣ_ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

12/05/2022

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε...ΕΔΩ


Συγκρότηση ΕΣ_ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

11/05/2022

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε...ΕΔΩ


Συγκρότηση ΕΣ_ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

11/05/2022

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε...ΕΔΩ


Συγκρότηση ΕΣ_ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

11/05/2022

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε...ΕΔΩ


Διαβιβαστικό κρίσης μονιμοποίησης_Ανθοκομία

03/05/2022

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε...ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής_ Ζωοτεχνία-Εκτροφή Μηρυκαστικών

03/05/2022

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε...ΕΔΩ


Διαβιβαστικό εκλογής_ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

20/04/2022

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε...ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. -ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ_ΚΕΝΗ ΕΠΙΚ._ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

07/04/2022

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε...ΕΔΩ


Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης Ε.Σ. και Συνέλευσης Τμήματος - Ανθοκομία

24/03/2022

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε...ΕΔΩ


Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης Ε.Σ. και Συνέλευσης Τμήματος_Ζωοτεχνία-Εκτροφή Μηρυκαστικών

23/03/2022

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε...ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Ε.Σ., ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ_ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

15/03/2022

Για την ανακοίνωση πατήστε...ΕΔΩ


ΟΡΙΣΜΟΣ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΝΗΣ ΕΠΙΚ._ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

28/02/2022

Πατήστε Εδώ


ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΖΩΜΑΤΟΣ_ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

16/02/2022

Για να δείτε το αρχείο πατήστε...ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ_ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

16/02/2022

Για να δείτε το αρχείο πατήστε...ΕΔΩ


ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ-ΕΚΤΡΟΦΗ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ

16/02/2022

Για να δείτε το αρχείο πατήστε...ΕΔΩ


ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ

16/02/2022

Για να δείτε το αρχείο πατήστε...ΕΔΩ


ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

16/02/2022

Για να δείτε το αρχείο πατήστε...ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ_ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ

08/02/2022

Πατήστε...ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ_ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

08/02/2022

Πατήστε...ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ_ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ-ΕΚΤΡΟΦΗ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ

08/02/2022

Πατήστε...ΕΔΩ


Διαβιβαστικό εκλογής_ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

19/01/2022

Πατήστε...ΕΔΩ


Διαβιβαστικό εκλογής_ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ

19/01/2022

Πατήστε...ΕΔΩ


Διαβιβαστικό εκλογής_ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ

19/01/2022

Πατήστε...ΕΔΩ


Διαβιβαστικό εκλογής_ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ

21/12/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ _ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΟΦΥΣΙΚΗ

16/12/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής_ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ

01/11/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής_ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

29/10/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής_ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ

29/10/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αντικατάσταση μέλους Εκλεκτορικού Σώματος (Α. Παυλάτου-Βε από Α. Μαμώλο)_ΑΡΡ 18274

15/09/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αντικατάσταση μέλους Εκλεκτορικού Σώματος (Ο. Μενκίσογλου-Σπυρούδη από Δ. Μόσχου)_ΑΡΡ 18274

15/09/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής_ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ

07/09/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής_ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

03/09/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής-ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

26/08/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής-ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ_ΑΡΡ17421

30/07/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής-ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ_ΑΡΡ17420.

30/07/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή_ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ.

26/07/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή_ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ.

26/07/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής-ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ.

23/07/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής_ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΟΦΥΣΙΚΗ.

13/07/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής_ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ.

13/07/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση Κοινής Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης Τμήματος Γεωπονίας για Εκλογή_"ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ"

13/07/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή_ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ_ΑΡΡ17421

07/07/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή_ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ_ΑΡΡ17420

07/07/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή_ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ (βαθμ. αναπλ.καθηγητή).

02/07/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή-ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ.

02/07/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος-ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΟΦΥΣΙΚΗ

28/06/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος-ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ

25/06/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος_ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

11/06/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος_ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ

11/06/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής_ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ

09/06/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής_ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

14/04/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής-ΛΑΧΑΝOΚΟΜΙΑ_17421

14/04/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής-ΛΑΧΑΝOΚΟΜΙΑ_17420

14/04/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος_ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ_ΑΡΡ:17323

02/04/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος-ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ_APP17421

02/04/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος-ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ_ΑΡΡ17420

02/04/2021

ΠΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής-ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ (βαθμ. αναπλ. καθηγητή)

29/03/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής-ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ.

29/03/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος-ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ (βαθμ. αναπλ. καθηγητή)_ΨΘΩ546Ψ8ΧΒ-ΩΧΑ.

19/03/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος-ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ_6ΕΨ846Ψ8ΧΒ-ΑΨΤ.

19/03/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή_ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ

19/02/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ