Γλώσσα

Εκλογες μελων ΔΕΠ

Διαβιβαστικό Εκλογής-ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ

19/10/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής_Οικονομική γεωργικής παραγωγής-Οικονομική αγροτικών εκμεταλλεύσεων

02/10/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος_Οικονομική γεωργικής παραγωγής-Οικονομική αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

22/09/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή-ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ.

16/09/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αντικατάσταση μέλους Εκλεκτορικού Σώματος (Ν. Μουστάκα από Ι. Αργυροκαστρίτη).

09/09/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

31/08/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Μονιμοποίησης Ιωάννη Μουρτζίνου στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή

26/08/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.

14/07/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για μονιμοποίηση Ι. ΜΟΥΡΤΖΙΝΟΥ.

26/06/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.

15/06/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής-ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ.

15/06/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

05/06/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος-ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ

05/06/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής (Μονιμοποίηση-Ι. ΜΟΥΡΤΖΙΝΟΣ)

18/05/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος-Μονιμοποίηση Ι. ΜΟΥΡΤΖΙΝΟΣ_ΩΛΞΕ46Ψ8ΧΒ-ΩΟΑ.

05/05/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής_Γεωργική Μηχανική-Αντλίες.

18/03/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής - Τηλεπισκόπηση και ΓΣΠ στη Γεωργία

18/03/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής _ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ-ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

09/03/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής_Μελισσοκομία-Διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων κυψέλης

27/02/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αντικατάσταση μέλους Εκλεκτορικού Σώματος (Δ. Καρπούζου από Α. Παυλάτου-Βε)

25/02/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (κενή θέση)

24/02/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή_Τηλεπισκόπηση και ΓΣΠ στη Γεωργία

20/02/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή_ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΑΝΤΛΙΕΣ.

18/02/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή_ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ-ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

11/02/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) ΕΣ-Συνέλευσης για εκλογή_Μελισσοκομία-Διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων κυψέλης

28/01/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ_ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

24/01/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (κενή θέση).

15/01/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής-Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στη Γεωργία

18/12/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής_ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΑΝΤΛΙΕΣ

11/12/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής_ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ-ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

11/12/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος-Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στη Γεωργία

02/12/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος_ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ-ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

29/11/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ _"ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΑΝΤΛΙΕΣ"

28/11/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής_Μελισσοκομία-Διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων κυψέλης

15/11/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

07/11/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ _"ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ-ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ"

29/10/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ_ "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ"

25/10/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Μονιμοποίησης-Θ. ΜΠΟΥΡΝΑΡΗΣ

16/09/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής_ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ-ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ

10/09/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ - Β. ΜΑΛΙΟΓΚΑ

02/09/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ - Θ. ΜΟΣΧΑΚΗΣ

29/08/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ - Α. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

29/08/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ - Α. ΓΟΥΛΑ

29/08/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορ. Σώματος-Συνέλευσης για μονιμοποίηση Θ. ΜΠΟΥΡΝΑΡΗ

24/07/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (ΝΕΑ) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή_Ζωοτεχνία-Γαλακτοπαραγωγή Μικρών Μηρυκαστικών.

22/07/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (ΝΕΑ) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή_Φυτοπαθολογία-Ιολογία

12/07/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή_Τεχνολογία γάλακτος και προϊόντων του

12/07/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (ΝΕΑ) ΕΣ-Συνέλευσης για εκλογή_Επιστήμη Τροφίμων-Φυσικοχημεία τροφίμων

05/07/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (ΝΕΑ) ΕΣ-Συνέλευσης για εκλογή_Επ. Τροφίμων-Σχεδιασμός και βελτιστ. διεργασιών επ. τροφίμων

05/07/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής-ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ

05/07/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Μονιμοποίησης - Ζ. ΜΠΑΣΔΑΓΙΑΝΝΗ

05/07/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αναστολή διαδικασίας Εκλογής_Φυτοπαθολογία-Ιολογία

20/06/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αναστολή διαδικασίας Εκλογής_Ζωοτεχνία-Γαλακτοπαραγωγή Μικρών Μηρυκαστικών

20/06/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αναστολή διαδικασίας Εκλογής_Επιστήμη Τροφίμων-Φυσικοχημεία τροφίμων

19/06/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αναστολή διαδικασίας Εκλογής_Επιστήμη Τροφίμων-Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση διεργασιών επεξεργασίας τροφίμων

19/06/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής_Α. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ-ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ

18/06/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) Εκλεκτορικού Σώματος-Συνέλευσης για εκλογή_Φυτοπαθολογία-Ιολογία

14/06/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αντικατάσταση μέλους Εκλεκτορικού Σώματος - "Ζωοτεχνία-Γαλακτοπαραγωγή Μικρών Μηρυκαστικών"

12/06/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ Ι. ΤΣΙΑΛΤΑΣ

12/06/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αντικατάσταση μέλους Εκλεκτορικού Σώματος (Ζ. Σκούρα από Γ. Οικονόμου-Αντωνάκα)

04/06/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) ΕΣ-Συνέλευσης για εκλογή_Επιστήμη Τροφίμων-Φυσικοχημεία τροφίμων

03/06/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση (κοινή) ΕΣ-Συνέλευσης για εκλογή_Επ.Τροφίμων-Σχεδιασμός και βελτιστ. διεργασιών επ. τροφίμων.

03/06/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Εκλογή κ. Μ. Παρταλίδου

10/12/2014

Πατήστε ΕΔΩ...


Εκλογή κ. Α. Παυλάτου-Βε

01/10/2014

Πατήστε ΕΔΩ...


Εκλογή κ. Απ. Αποστολίδη

29/09/2014

Πατήστε ΕΔΩ...


Εκλογή κ. Θ. Αλεξανδρίδη

24/09/2014

Πατήστε ΕΔΩ...


Εκλογή κ. Α. Πολύδωρα-Πολύδωρου

24/09/2014

Πατήστε ΕΔΩ...


Εκλογή κ. Χ. Τανανάκη

22/09/2014

Πατήστε ΕΔΩ...


Εκλογές μελών ΔΕΠ

19/09/2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ


Συγκρότηση Ειδικής 7μελούς Επιτροπής

09/09/2014

Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας στο γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Κοινωνιολογία» (μετά από την αίτηση για εξέλιξη της λέκτορα κ. Μαρίας Παρταλίδου, στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή)

Πατήστε ΕΔΩ...


Εκλογή κ. Ι. Τσιάλτα

08/07/2014

Πατήστε ΕΔΩ...


Εκλογή κ. Ι. Υψηλάντη

08/07/2014

Πατήστε ΕΔΩ...