Γλώσσα

8o Πανελληνιο Συνεδριο Agrotica 2020

 

8o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ AGROTICA

 

«Κλιματική αλλαγή και Γεωργία»

 

1 & 2 Φεβρουαρίου 2020

Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός»

Θεσσαλονίκη

 

To συνέδριο θα επικεντρωθεί στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργική παραγωγή και ανάπτυξη της Ελλάδας και θα διερευνήσει προσεγγίσεις για την αειφορία της παραγωγικότητας των καλλιεργειών στο μέλλον. Στο συνέδριο εμπειρογνώμονες από τον ακαδημαϊκό χώρο και τη βιομηχανία θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους και θα μοιραστούν τις εμπειρίες στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Οι θεματικές ενότητες θα περιλαμβάνουν τα οπωροκηπευτικά, το αμπέλι, τα φυτά μεγάλης καλλιέργειας, τη φυτοπροστασία και τη βιομηχανία των τροφίμων. Έμφαση θα δοθεί στις στρατηγικές προσαρμογής του αγροτικού τομέα στην κλιματική αλλαγή, με την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων όπως η γεωργία ακριβείας, έξυπνη γεωργία, η ψηφιακή γεωργία, η εισαγωγή νέων καλλιεργειών και ποικιλιών καθώς και νέων καλλιεργητικών πρακτικών.

 

 

“Climate change and agriculture”

 

The conference will focus on the impacts of climate change on the agricultural production and development of Greece and will explore approaches to the sustainability of crop production in the future. Experts from academia and industry will present the results of their research and share experiences in solving problems related to climate change. The areas that will be covered are horticulture, viticulture, field crops, plant protection and the food industry. Emphasis will be given on the adaptation strategies of the agricultural sector to climate change, using modern technological tools such as precision agriculture, smart farming, digital agriculture, the introduction of new crops and varieties as well as new cultivation practices.

 

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Περιλήψεις Εργασιών